Kursy Online: Feministyczna Krytyka Filozofii, Gender i Polityka

Think Tank Feministyczny zaprasza na kursy online: Feministyczna krytyka filozofii, semestr letni i zimowy 2009, oraz Gender i Polityka, luty-marzec 2009
Feministyczna krytyka filozofii
Celem pierwszego kursu jest zaprezentowanie głównych obszarów feministycznej refleksji filozoficznej oraz pokazanie, iż niezbędnym dla niej punktem wyjścia jest krytyka filozoficznej tradycji.
Tradycja ta jest bowiem silnie androcentryczna, a składające się na nią pojęcia i koncepcje filozoficzne nieodmiennie pretendujące do uniwersalności i obiektywizmu okazują się maskować męski partykularyzm i służą wykluczeniu tego, co kobiece. W ramach kursu pokażemy w jaki sposób feministyczna filozofia reinterpretuje odziedziczone narzędzia pojęciowe filozofii, stara się przekroczyć ich ograniczenia oraz próbuje stworzyć własne formy filozoficznego namysłu. Na poszczególnych sesjach zajmiemy się między innymi feministyczną krytyką epistemologii oraz problemem ucieleśnienia i usytuowania wiedzy, zastanowimy się nad kobiecością i kobietą jako problemem filozoficznym, omówimy feministyczną krytykę klasycznych pojęć filozofii politycznej, związki feminizmu z marksizmem oraz przedstawimy różnorodność stanowisk feministycznych w filozofii, w tym krytykę feministyczną inspirowaną analizami Michela Foucault. Zajmiemy się także związkami problematyki płci z kwestiami rasowymi i klasowymi oraz postkolonialną refleksją w feminizmie. Uczestnicy kursu będą mieli okazję zapoznać się z wyborem przekładów klasycznych tekstów feministycznych, które dotychczas nie były dostępne w języku polskim.

Dla kogo: pracowniczki i pracownicy naukowi, studenci i studentki nauk społecznych i humanistycznych oraz wszystkie osoby chcące zapoznać się z głównymi obszarami feministycznej refleksji filozoficznej.

Organizacja kursu: Kurs będzie miał formę dwugodzinnych sesji online na forum uruchomionym na stronie www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny, odbywających się co dwa tygodnie. W trakcie sesji omawiane będą teksty wcześniej udostępnione zarejestrowanym uczestnikom.

Początek kursu: czwartek 26 marca 2009, godzina 20.00.

Kurs prowadzą: Katarzyna Szumlewicz, Katarzyna Szaniawska, Agata Czarnacka, Joanna Bednarek, Monika Bobako

Zgłoszenia na kurs prosimy przysyłac na adres: femfilozofia@onet.eu do 19 marca 2009.

Aby nawzajem się poznać, prosimy o krótkie przedstawienie się, które przed rozpoczęciem kursu będziemy chciały rozesłać wszystkim uczestniczkom i uczestnikom.Gender i Polityka
Celem drugiego kursu jest zaznajomienie uczestniczek i uczestników z interpretacjami gender jako kategorii analitycznej i politycznej oraz krytyką tych koncepcji. Tematem kolejnych sesji będzie przegląd różnych ujęć gender m.in. gender jako płeć społecznie konstruowana, jako relacja między płcią biologiczną i płcią społecznie konstruowaną, jako relacja władzy konstytutywna wobec innych relacji władzy i instytucji społecznych, jako reprezentacje kobiecości i męskości. Zajmiemy się także analizą intersekcjonalną, tj. sprzężeniem między kategoriami płci, rasy i klasy. Odniesiemy się do krytyki pojęcia gender i przyczynienia się tej kategorii do politycznej marginalizacji ruchu feministycznego, w tym do historii i krytyki pojęcia gender mainstreaming oraz alternatywnych strategii analityczno-politycznych, jakie obecnie proponuje światowy ruch feministyczny. Na sesjach będziemy omawiać w większości nieznane w Polsce teksty. Dyskusje wokół wybranych lektur będziemy odnosić do polskiego kontekstu przy pomocy studiów przypadku.

Dla kogo: Wszystkie osoby chcące zapoznać się, czy pogłębić znajomość koncepcji gender.

Organizacja kursu: Kurs będzie miał formę dwugodzinnych sesji online odbywających się co tydzień.

Początek kursu: czwartek 19 lutego 2009, godzina 20.00. (Zapraszamy online od 19.30)

Kurs prowadzą: Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Katarzyna Szumlewicz, Katarzyna Szaniawska, Julia Kubisa, Katarzyna Gawlicz, Agata Czarnacka, Ewa Charkiewicz.

Zgłoszenia na kurs prosimy przesyłać na adres: weronika.strzala@ekologiasztuka.pl do 10-ego lutego.

Aby nawzajem się poznać prosimy o krótkie przedstawienie się, które przed rozpoczęciem kursu roześlemy do wszystkich uczestniczek i uczestników.

Jednocześnie zespół Think Tanku Feministycznego zaprasza na  dalszy ciąg tych dyskusji w następnym kursie online Feministyczna krytyka filozofii, gdzie między innymi przedyskutujemy kategorie takie jak: ciało, podmiot w kontekście produkcji wiedzy, a także zajmiemy się feminizmem materialistycznym, feministyczną krytyką filozofii politycznej oraz feminizmem postkolonialnym i feminizmem kobiet kolorowych.


Kurs jest bezpłatny. Dostęp do materiałów dla zarejestrownych uczestniczek i uczestników.

Organizacja kursu jest możliwa dzięki grantom z Fundacji Mama Cash i z NEWW Book and Journal project, Nowy Jork.
Japi
Data publikacji w portalu: 2009-01-26
http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/readarticle.php?article_id=8
Podoba Ci się artykuł? Możesz go skomentować, ocenić lub umieścić link na swoich stronach:
Aktualna ocena: ocena: 0 /głosów: 0
Zaloguj się, aby zagłosować!
OPINIE I KOMENTARZE+ dodaj opinię  


Dopisywanie opini, tylko dla zarejestrowanych użytkowniczek portalu

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

© KOBIETY KOBIETOM 2001-2023