akademizm


default1.jpeg

Mimo, ?e ?wiat szed? naprzód akademie plastyczne naucza?y, ?e antyk jest wiecznotrwa?ym wzorcem godnym na?ladowania. Niestety, jak to z na?ladownictwem bywa, jest nie twórcze a odtwórcze.

11 plików, ostatni dodany 01, Maj 2007
Album oglądany 65 razy

impresjonizm


transparente.jpg

Nazwa stylu pochodzi od jednego z obrazów Moneta "Impresja. Wschód s?o?ca.", który w 1874r. pojawi? si? na wystawie w Pary?u. Okre?lenia tego u?y? jeden z dziennikarzy - w swoim mniemaniu szyderczo. Wykpiwane nowum to wra?enie widoku, osoby, przedmiotu, a nie studiowanie szczegó?ów modela, to ?wiat rzeczywisty zobaczony, a nie stworzony przez wyobra?ni?. Impresjoni?ci byli malarzami ?ycia wspó?czesnego, obce im jednak by?y spo?eczne intencje. Jednym z g?ównych tematów sta? si? pejza?.

16 plików, ostatni dodany 25, Wrzesień 2005
Album oglądany 113 razy

postimpresjonizm


vangogh_mousme.jpg

Obserwacja natury przesta?a wystarcza?. Do??czy?y do niej emocje, jak u Van Gogha, intelekt, jak u Gauguina i umi?owanie formy, jak u Cezanne'a. Poszukiwania kierowa?y si? w stron? formaln?, daj?c podbudow? pod nast?pne wieklie kierunki w sztuce - ekspresjonizm, symbolizm i kubizm.

21 plików, ostatni dodany 26, Listopad 2004
Album oglądany 76 razy

prerafaelici


burne_sabra.jpg

Pewnego dnia trzech angielskich studentów za?o?y?o stowarzyszenie, maj?ce na celu zwalczanie skostnia?ego akademizmu i odrodzenie sztuki prawdziwej, która sko?czy?a si? dla nich na zmanieryzowanym Rafaelu. Cofn?li si? wi?c do renesansu zarówno w tematyce jak i w sposobach jej prezentacji. Ich obrazy powstawa?y miesi?cami, bo ka?dy szczegól co? znaczy? i by? misternie dopieszczany. Dzieki prerafaelitom symbolizm i secesja by?y ju? tylko kwesti? czasu.

6 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 60 razy

symbolizm


Loneliness.jpg

Symbolizm przekazywa? ide? za pomoc? obrazu, który nie by? jej bezpo?rednim odtworzeniem, lecz uzmys?awia? j? drog? okr??n?, najcz??ciej poprzez liczne alegorie czy nie do ko?ca odczytywalne symbole. Jednym z najbardziej pojemnych symboli by? sfinks - wcielenie okrutnej famme fatale lub wiecznej zagadki ?ycia. G?oszono subiektywizm i indywidualizm, zwrot do wewn?trznego ?wiata, wyzwolenie wyobra?ni. Dekoracyjno?? i bogactwo detalu da?y pocz?tek secesji.

9 plików, ostatni dodany 25, Sierpień 2005
Album oglądany 155 razy

secesja


lempic_pozne lato.jpg

Bunt m?odych twórców przeciw masowej produkcji, otwarcie na lokalne tradycje i moda na sztuk? japo?sk? zaowocowa?y nowym stylem estetycznym. Pojawi?a si? charakterystyczna ornamentyka, wykorzystuj?ca motyw ?agodnie wij?cych si? linii. Jedn? z zas?g secesji by?o wyd?wigni?cie i utrwalenie sztuki u?ytkowej.

19 plików, ostatni dodany 26, Listopad 2004
Album oglądany 102 razy

albumów: 15 stron: 3 2

Losowe pliki - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
imp6.jpg
Le Moulin de la Galette869 odsłon
kub1.jpg
Fetysze1074 odsłon
kub7.jpg
Kobieta w ogrodzie1001 odsłon
art17.jpg
406 odsłon
Moreau_the_apparition.jpg
Zjawa1666 odsłon
schiele_akt_siedz.jpg
Akt siedzący799 odsłon
monet_Kobieta w ogrodzie.jpg
Kobieta w ogrodzie1605 odsłon
delacroix_dziewczyna siedzaca na cmentarzu.jpg
Dziewczyna siedząca na cmentarzu2600 odsłon

Ostatnio dodane - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
default1.jpeg
TEART1085 odsłon01, Maj 2007
1.jpg
lokalizacja przypadkowa866 odsłon14, Kwiecień 2006
transparente.jpg
860 odsłon25, Wrzesień 2005
Loneliness.jpg
Loneliness906 odsłon25, Sierpień 2005
sofonisba_madonna karmiaca dziecko.jpg
Madonna karmiąca dziecko8596 odsłon10, Grudzień 2004
sofonisba_autoportret przy szpinecie ze sluzaca.jpg
Autoportret przy szpinecie ze służącą4530 odsłon10, Grudzień 2004
rembran_danae.jpg
Danae3776 odsłon26, Listopad 2004
Rembrandt_Hendrickje_Bathing_in_a_River.jpg
Hendrickje kąpiąca się w rzece2648 odsłon26, Listopad 2004