akademizm


default1.jpeg

Mimo, ?e ?wiat szed? naprzód akademie plastyczne naucza?y, ?e antyk jest wiecznotrwa?ym wzorcem godnym na?ladowania. Niestety, jak to z na?ladownictwem bywa, jest nie twórcze a odtwórcze.

11 plików, ostatni dodany 01, Maj 2007
Album oglądany 67 razy

impresjonizm


transparente.jpg

Nazwa stylu pochodzi od jednego z obrazów Moneta "Impresja. Wschód s?o?ca.", który w 1874r. pojawi? si? na wystawie w Pary?u. Okre?lenia tego u?y? jeden z dziennikarzy - w swoim mniemaniu szyderczo. Wykpiwane nowum to wra?enie widoku, osoby, przedmiotu, a nie studiowanie szczegó?ów modela, to ?wiat rzeczywisty zobaczony, a nie stworzony przez wyobra?ni?. Impresjoni?ci byli malarzami ?ycia wspó?czesnego, obce im jednak by?y spo?eczne intencje. Jednym z g?ównych tematów sta? si? pejza?.

16 plików, ostatni dodany 25, Wrzesień 2005
Album oglądany 116 razy

postimpresjonizm


vangogh_mousme.jpg

Obserwacja natury przesta?a wystarcza?. Do??czy?y do niej emocje, jak u Van Gogha, intelekt, jak u Gauguina i umi?owanie formy, jak u Cezanne'a. Poszukiwania kierowa?y si? w stron? formaln?, daj?c podbudow? pod nast?pne wieklie kierunki w sztuce - ekspresjonizm, symbolizm i kubizm.

21 plików, ostatni dodany 26, Listopad 2004
Album oglądany 78 razy

prerafaelici


burne_sabra.jpg

Pewnego dnia trzech angielskich studentów za?o?y?o stowarzyszenie, maj?ce na celu zwalczanie skostnia?ego akademizmu i odrodzenie sztuki prawdziwej, która sko?czy?a si? dla nich na zmanieryzowanym Rafaelu. Cofn?li si? wi?c do renesansu zarówno w tematyce jak i w sposobach jej prezentacji. Ich obrazy powstawa?y miesi?cami, bo ka?dy szczegól co? znaczy? i by? misternie dopieszczany. Dzieki prerafaelitom symbolizm i secesja by?y ju? tylko kwesti? czasu.

6 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 61 razy

symbolizm


Loneliness.jpg

Symbolizm przekazywa? ide? za pomoc? obrazu, który nie by? jej bezpo?rednim odtworzeniem, lecz uzmys?awia? j? drog? okr??n?, najcz??ciej poprzez liczne alegorie czy nie do ko?ca odczytywalne symbole. Jednym z najbardziej pojemnych symboli by? sfinks - wcielenie okrutnej famme fatale lub wiecznej zagadki ?ycia. G?oszono subiektywizm i indywidualizm, zwrot do wewn?trznego ?wiata, wyzwolenie wyobra?ni. Dekoracyjno?? i bogactwo detalu da?y pocz?tek secesji.

9 plików, ostatni dodany 25, Sierpień 2005
Album oglądany 157 razy

secesja


lempic_pozne lato.jpg

Bunt m?odych twórców przeciw masowej produkcji, otwarcie na lokalne tradycje i moda na sztuk? japo?sk? zaowocowa?y nowym stylem estetycznym. Pojawi?a si? charakterystyczna ornamentyka, wykorzystuj?ca motyw ?agodnie wij?cych si? linii. Jedn? z zas?g secesji by?o wyd?wigni?cie i utrwalenie sztuki u?ytkowej.

19 plików, ostatni dodany 26, Listopad 2004
Album oglądany 104 razy

albumów: 15 stron: 3 2

Losowe pliki - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
imp12.jpg
Dziewczęta na łódce1021 odsłon
pos13.jpg
Nu au bracelet752 odsłon
art12.jpg
432 odsłon
Moreau_the_apparition.jpg
Zjawa1668 odsłon
kahlo_maly_jelen.jpg
Mały jeleń700 odsłon
schiele_siedzaca_edith_schiele.jpg
Siedząca Edith Schiele460 odsłon
delfic.jpg
Sybilla Delficka (fragment fresku w kaplicy Sykstyńskiej)4350 odsłon
rubens_4kontynenty.jpg
Cztery kontynenty2464 odsłon

Ostatnio dodane - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
default1.jpeg
TEART1088 odsłon01, Maj 2007
1.jpg
lokalizacja przypadkowa875 odsłon14, Kwiecień 2006
transparente.jpg
864 odsłon25, Wrzesień 2005
Loneliness.jpg
Loneliness910 odsłon25, Sierpień 2005
sofonisba_madonna karmiaca dziecko.jpg
Madonna karmiąca dziecko8600 odsłon09, Grudzień 2004
sofonisba_autoportret przy szpinecie ze sluzaca.jpg
Autoportret przy szpinecie ze służącą4534 odsłon09, Grudzień 2004
rembran_danae.jpg
Danae3781 odsłon26, Listopad 2004
Rembrandt_Hendrickje_Bathing_in_a_River.jpg
Hendrickje kąpiąca się w rzece2653 odsłon26, Listopad 2004