ekspresjonizm/fowizm


Dufy_Promenada w Nicei.jpg

Ani ekspresjoni?ci ani fowi?ci nie sformuowali programu swoich kierunków. Wyst?powali pod wspólnym has?em rewolucyjno?ci, buntu i niezgody na rzeczywisto??. Ich obrazy charakteryzuj? si? niezwyk?? ?ywio?owo?ci?, niczym nieograniczon? swobod? w kszta?towaniu form i stosowaniu barw. Malowali prze?ycia ludzkie - od ekstatycznej rado?ci do rozpaczy. Najwa?niejszym no?nikiem ekspresji sta? si? kolor.

19 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 143 razy

kubizm


kub17.jpg

Obserwacja natury doprowadzi?a do teorii, ?e wszystkie formy mo?na sprowadzi? do bry? geometrycznych. Zgeometryzowany wizerunek ?wiata zerwa? z na?ladownictwem. Z czasem kszta?t ju? nie s?u?y? oddaniu rzeczywisto?ci, zacz?? j? budowa?.

17 plików, ostatni dodany 14, Listopad 2004
Album oglądany 1162 razy

surrealizm


madonna z port ligat.jpg

G?ownym ?dród?em fascynacji artystów zgrupowanych wokó? Andre Brétona sta?a si? pod?wiadomo??, sny, dzia?ania przypadkowe, obszary, w których cz?owiek przestaje si? kontrolowa?. Stosowano tzw. automatyzm psychiczny czyli dyktando my?li pod nieobecno?? kontroli rozumu. Surreali?ci wyst?powali przeciwko racjonalnym porz?dkom w sztuce, porz?dkom spo?ecznym a w szczególno?ci mieszcza?skim normom moralnym.

14 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 137 razy

albumów: 15 stron: 3 3

Losowe pliki - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
bar3.jpg
1764 odsłon
bar5.jpg
1868 odsłon
imp4.jpg
Coin of Vantage462 odsłon
pos13.jpg
Nu au bracelet755 odsłon
xxw13.jpg
Mae West534 odsłon
kahlo_maly_jelen.jpg
Mały jeleń708 odsłon
Historia Anglorum.jpg
Iluminacja do Historii Anglorum1969 odsłon
Rubens_Cimon_and_Pero.jpg
Cimon i Pero (Rzymskie miłosierdzie)2435 odsłon

Ostatnio dodane - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
default1.jpeg
TEART1095 odsłon01, Maj 2007
1.jpg
lokalizacja przypadkowa883 odsłon14, Kwiecień 2006
transparente.jpg
870 odsłon25, Wrzesień 2005
Loneliness.jpg
Loneliness919 odsłon25, Sierpień 2005
sofonisba_madonna karmiaca dziecko.jpg
Madonna karmiąca dziecko8610 odsłon09, Grudzień 2004
sofonisba_autoportret przy szpinecie ze sluzaca.jpg
Autoportret przy szpinecie ze służącą4546 odsłon09, Grudzień 2004
rembran_danae.jpg
Danae3791 odsłon26, Listopad 2004
Rembrandt_Hendrickje_Bathing_in_a_River.jpg
Hendrickje kąpiąca się w rzece2667 odsłon26, Listopad 2004