ekspresjonizm/fowizm


Dufy_Promenada w Nicei.jpg

Ani ekspresjoni?ci ani fowi?ci nie sformuowali programu swoich kierunków. Wyst?powali pod wspólnym has?em rewolucyjno?ci, buntu i niezgody na rzeczywisto??. Ich obrazy charakteryzuj? si? niezwyk?? ?ywio?owo?ci?, niczym nieograniczon? swobod? w kszta?towaniu form i stosowaniu barw. Malowali prze?ycia ludzkie - od ekstatycznej rado?ci do rozpaczy. Najwa?niejszym no?nikiem ekspresji sta? si? kolor.

19 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 154 razy

kubizm


kub17.jpg

Obserwacja natury doprowadzi?a do teorii, ?e wszystkie formy mo?na sprowadzi? do bry? geometrycznych. Zgeometryzowany wizerunek ?wiata zerwa? z na?ladownictwem. Z czasem kszta?t ju? nie s?u?y? oddaniu rzeczywisto?ci, zacz?? j? budowa?.

17 plików, ostatni dodany 14, Listopad 2004
Album oglądany 1171 razy

surrealizm


madonna z port ligat.jpg

G?ownym ?dród?em fascynacji artystów zgrupowanych wokó? Andre Brétona sta?a si? pod?wiadomo??, sny, dzia?ania przypadkowe, obszary, w których cz?owiek przestaje si? kontrolowa?. Stosowano tzw. automatyzm psychiczny czyli dyktando my?li pod nieobecno?? kontroli rozumu. Surreali?ci wyst?powali przeciwko racjonalnym porz?dkom w sztuce, porz?dkom spo?ecznym a w szczególno?ci mieszcza?skim normom moralnym.

14 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 149 razy

albumów: 15 stron: 3 3

Losowe pliki - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
bar6.jpg
Autoportret jako alegoria malarstwa1553 odsłon
imp5.jpg
Dwie kobiety na plaży923 odsłon
kub7.jpg
Kobieta w ogrodzie1009 odsłon
kub17.jpg
Uwielbienie998 odsłon
Moreau_Oedipus_and_the_Sphi.jpg
Oepidus i Sfinks1505 odsłon
monet_Camille Monet w oknie.jpg
Camille Monet w oknie1277 odsłon
Dufy_Promenada w Nicei.jpg
Promenada w Nicei1099 odsłon
delacroix_sprawiedliwosc.jpg
Sprawiedliwość1577 odsłon

Ostatnio dodane - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
default1.jpeg
TEART1117 odsłon01, Maj 2007
1.jpg
lokalizacja przypadkowa908 odsłon14, Kwiecień 2006
transparente.jpg
893 odsłon25, Wrzesień 2005
Loneliness.jpg
Loneliness936 odsłon25, Sierpień 2005
sofonisba_madonna karmiaca dziecko.jpg
Madonna karmiąca dziecko8637 odsłon09, Grudzień 2004
sofonisba_autoportret przy szpinecie ze sluzaca.jpg
Autoportret przy szpinecie ze służącą4569 odsłon09, Grudzień 2004
rembran_danae.jpg
Danae3813 odsłon26, Listopad 2004
Rembrandt_Hendrickje_Bathing_in_a_River.jpg
Hendrickje kąpiąca się w rzece2701 odsłon26, Listopad 2004