ekspresjonizm/fowizm


Dufy_Promenada w Nicei.jpg

Ani ekspresjoni?ci ani fowi?ci nie sformuowali programu swoich kierunków. Wyst?powali pod wspólnym has?em rewolucyjno?ci, buntu i niezgody na rzeczywisto??. Ich obrazy charakteryzuj? si? niezwyk?? ?ywio?owo?ci?, niczym nieograniczon? swobod? w kszta?towaniu form i stosowaniu barw. Malowali prze?ycia ludzkie - od ekstatycznej rado?ci do rozpaczy. Najwa?niejszym no?nikiem ekspresji sta? si? kolor.

19 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 135 razy

kubizm


kub17.jpg

Obserwacja natury doprowadzi?a do teorii, ?e wszystkie formy mo?na sprowadzi? do bry? geometrycznych. Zgeometryzowany wizerunek ?wiata zerwa? z na?ladownictwem. Z czasem kszta?t ju? nie s?u?y? oddaniu rzeczywisto?ci, zacz?? j? budowa?.

17 plików, ostatni dodany 14, Listopad 2004
Album oglądany 1156 razy

surrealizm


madonna z port ligat.jpg

G?ownym ?dród?em fascynacji artystów zgrupowanych wokó? Andre Brétona sta?a si? pod?wiadomo??, sny, dzia?ania przypadkowe, obszary, w których cz?owiek przestaje si? kontrolowa?. Stosowano tzw. automatyzm psychiczny czyli dyktando my?li pod nieobecno?? kontroli rozumu. Surreali?ci wyst?powali przeciwko racjonalnym porz?dkom w sztuce, porz?dkom spo?ecznym a w szczególno?ci mieszcza?skim normom moralnym.

14 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 129 razy

albumów: 15 stron: 3 3

Losowe pliki - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
rea2.jpg
Matka i siostra artystki701 odsłon
imp1.jpg
Matka z dzieckiem629 odsłon
pos3.jpg
La Orana Maria437 odsłon
kub3.jpg
Taniec845 odsłon
art26.jpg
W łóżku705 odsłon
degas_blekitne tancerki.jpg
Błękitne tancerki2595 odsłon
chevannes.jpg
Dziewczęta nad brzegiem morza1089 odsłon
Rubens_Cimon_and_Pero.jpg
Cimon i Pero (Rzymskie miłosierdzie)2429 odsłon

Ostatnio dodane - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
default1.jpeg
TEART1088 odsłon01, Maj 2007
1.jpg
lokalizacja przypadkowa874 odsłon14, Kwiecień 2006
transparente.jpg
863 odsłon25, Wrzesień 2005
Loneliness.jpg
Loneliness910 odsłon25, Sierpień 2005
sofonisba_madonna karmiaca dziecko.jpg
Madonna karmiąca dziecko8600 odsłon09, Grudzień 2004
sofonisba_autoportret przy szpinecie ze sluzaca.jpg
Autoportret przy szpinecie ze służącą4534 odsłon09, Grudzień 2004
rembran_danae.jpg
Danae3780 odsłon26, Listopad 2004
Rembrandt_Hendrickje_Bathing_in_a_River.jpg
Hendrickje kąpiąca się w rzece2652 odsłon26, Listopad 2004