(1490-1530) Properzia de Rossi


rossi_jozef i zona potifara.jpg

Properzia de Rossi by?a rze?biark? z Bolonii. Uczy?a si? u Marcantonio Raimondiego, grawera Rafaela. Sta?a si? znana, kiedy wygra?a konkurs na rze?b? do ko?cio?a San Petronio.

1 plików, ostatni dodany 10, Grudzień 2004
Album oglądany 186 razy

(1510?-1576) Levina Teerline


teerlinc_katarzyna grey.jpg

Levina Teerline by?a flamandzk? miniaturzystk?, która pracowa?a jako malarka na angielskim dworze Edwarda IV. By?a tak dobra, ?e p?acono jej jak razem wzi?tym Hansowi Holbeinowi i Nicholasowi Hilliardowi - znanym angielskim miniaturzystom. Niestety nie ocala?o za wiele z jej prac.

1 plików, ostatni dodany 10, Grudzień 2004
Album oglądany 160 razy

(1528-1587) Caterina van Hemessen


hamessen_autoportret.jpg

Caterina van Hemessen by?a Flamandk? z Antwerpii, córk? znanego malarza Jana Hemessena. Wspólnie stworzyli fantastyczny o?tarz ze scenami ze starego i nowego testamentu. Sta?a si? s?awna dzi?ki patronce, królowej Marii W?gierskiej. Niestety, po wyj?ciu za m?? za pewnego organist? odstawi?a malowanie.

6 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 170 razy

(1532-1625) Sofonisba Anguissola


sofonisba_portret rodzinny.jpg

Sofonisba Anguissola by?a pierwsza malarka, która osi?gn??a ?wiatow? s?aw?. Mia?a 5 sióst - wszystkie malarki. Wysz?a za m?? maj?c prawdopodobnie 30 lat, co na tamte czasy, kiedy dzieci rodzi?y nastolatki, by?o nielichym wyczynem obyczajowym. Mimo, ?e malarstwo (?eby tylko malarstwo..) absolutnie zdominowane by?o przez m??czyzn, to j? w?a?nie król hiszpa?ski Filip II zaanga?owa? jako portrecistk?.

24 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 328 razy

(1540-1565) Lucia Anguissola


lucia_pietro maria-doktor z cremony.jpg

Lucia by?a jedn? z nieprzeci?tnie uzdolnionych malarsko sióstr Anguissola. Stosunkowo ma?o znana. Prawdopodobnie by?oby inaczej, gdyby ?y?a odrobin? d?u?ej.

3 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 155 razy

(1547-1612) Diana Scultori Ghisi


Scultori_Amfion i Zeus przywiazuja Dirce do byka.jpg

Diana Scultori Ghisi znana jest równie? jako Diana Mantuana lub Diana Mantovana. Jej nazwisko identyfikuje j? z mantua?sk? tradycj? grawerunku. Grawerowa?a miniatury i jako jedyna kobieta w tamtych czasach, umieszcza?a swoje nazwisko na pracach. W 1575 roku pojecha?a do Rzymu i od papie?a dosta?a pozwolenie na tworzenie i na sprzedawanie swoich prac sygnowanych nazwiskiem Diana Mantuana lub Diana Mantovana.

6 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 188 razy

albumów: 22 stron: 4 1

Losowe pliki - Herstory
fontana_kobieta z lustrem.jpg
Kobieta z lustrem163 odsłon
fontana_senator Orsini.jpg
Senator Orsini161 odsłon
gentileschi_jozef i zona potifara.jpg
Józef i żona Potifara613 odsłon
gentileschi_kobieta grajaca na lutni.jpg
Kobieta grająca na lutni576 odsłon
sirani_autoportret2.jpg
Autoportret188 odsłon
musscher_doktor bada puls mlodej kobiety.jpg
Doktor bada puls młodej kobiety275 odsłon
musscher_viola da gamba.jpg
Viola da gamba346 odsłon
musscher_portret mezczyzny w parku.jpg
Portret mężczyzny w parku553 odsłon

Ostatnio dodane - Herstory
musscher_portret mezczyzny w parku.jpg
Portret mężczyzny w parku553 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_portret mezczyzny.jpg
Portret mężczyzny376 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_portret rosyjskiego mlodzienca.jpg
Portret rosyjskiego młodzieńca361 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_studium siedzacej kobiety.jpg
Studium siedzącej kobiety298 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_viola da gamba.jpg
Viola da gamba346 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_alegoria cara piotra wielkiego.jpg
Alegoria cara Piotra Wielkiego310 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_alegoryczny portret artystki.jpg
Alegoryczny portret artystki339 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_doktor bada puls mlodej kobiety.jpg
Doktor bada puls młodej kobiety275 odsłon07, Styczeń 2005