(1552-1614) Lavinia Fontana


fontana_swieta rodzina z dzieciatkiem jezus.jpg

Lavinia Fontana urodzi?a si? w Bolonii. Jej ojciec, Prospero Fontana uczy? j? malarstwa. Malowa?a g?ównie scenki mitologiczne i portrety. Du?o pracowa?a, co nie przeszkodzi?o jej mie?... 11 dzieci. Na zlecenie papie?a Klemensa VIII namalowa?a M?cze?stwo ?w. Stefana dla bazyliki San Paolo Fuori. By?a pierwsz? kobiet?, która przyjmowa?a publiczne zlecenia na obrazy i pierwsz? wybran? do Akademii Rzymskiej.

50 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 167 razy

(1552-1638) Barbara Longhi


longhi_madonna z dzieciatkiem koronujacym religie.jpg

Barbara Longhi urodzi?a si? w Ravennie, w rodzinie malarza Luca Longhiego, któremu razem z bratem Francesco towrzyszy?a w pracy. Poza tym niewiele o niej wiadomo. Najwi?cej jej obrazów przedstawia Madonn? z dzieci?tkiem i ich wzajemn? relacj? jako matki i dziecka.

1 plików, ostatni dodany 09, Grudzień 2004
Album oglądany 48 razy

(1554-1590) Marietta Robusti Tintoretto


marietta_mloda wenecjanka.jpg

Marietta Robusti Tintoretto lub La Tintoretta urodzi?a si? w Wenecji w rodzinie artysty Jakuba Robusti bardziej znanego jako Tintoretto. By?a wzorem kobieco?ci tamtych czasów - by?a wykszta?cona, uzdolniona plastycznie i muzykalna. Razem z trzema bra?mi (mia?a siedmioro rodze?stwa) pomaga?a ojcu w pracy. By? mo?e dlatego jej i jego obrazy do dzi? s? mylone. Portret starego m??czyzny i ch?opca przez bardzo d?ugi czas uznawany by? za dzie?o Tintoretta, dopóki nie odkryto male?kiego monogramu MR.

5 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 51 razy

(1571-1624) Esther Inglis Kello


ESTERINGLIS.jpg

Francuzka, urodzona w hugenockiej rodzinie. Prze?ladowania zmusi?y j? do uciekaczki do Szkocji. Kaligrafii nauczy?a si? od matki. Pracowa?a jako oficjalna pisarka m??a. Umiej?tno?ci kaligraficzne wykorzysta?a w tworzeniu miniaturowych ksi??ek, w których umieszcza?a równie? autoportrety.

1 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 45 razy

(1578-1630) Fede Galizia


galizia_krysztal z brzoskwiniami pigwa i jasminem.jpg

Fede Galizia bardziej znana jest z autorstwa martwych natur, które dotrwa?y do naszych czasów ni? z faktu, ?e by?a wzi?t? portrecistk?. Znano j? ju? jako dwunastolatk?. Jak to zwykle bywa?o w tych czasach, uczy? j? ojciec.

6 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 59 razy

(1593-1652) Artemisia Gentileschi


gentileschi_samson i dalia.jpg

Mia?a trudne pocz?tki. Jej ojciec malarz mia? pomocnika, który dnia pewnego zgwa?ci? siedemnastoletnia Artemisj?. Sprawa trafi?a do s?du i miast oczy?ci? dobre imi? malarki, pozostawi?a na kobiecie pi?tno osoby zha?bionej. Artemisia musia?a szybko wyj?? za m?? i wyjecha? z Rzymu. We Florencji, gdzie zamieszka?a, Micha? Anio? Buonarotti M?odszy doceni? jej kunszt, a za nim Florenty?czycy. Artemisia Gentileschi jako pierwsza kobieta przyj?ta zosta?a do Akademii Sztuki.

24 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 185 razy

albumów: 22 stron: 4 2

Losowe pliki - Herstory
fontana_autoportret z pedzlem i paleta.jpg
Autoportret z pędzlem i paletą208 odsłon
lucia_minerva angussiola.jpg
Minerwa Anguissola169 odsłon
lucia_europa angussiola.jpg
Europa Anguissola210 odsłon
fontana_sw franciszek otrzymujacy stygmaty.jpg
Święty Franciszek otrzymujący stygmaty201 odsłon
sofonisba_bernadino campi przed portretem sofonsiby.jpg
Bernadino Campi przed portretem Sofonisby332 odsłon
gentileschi_judyta zabijajaca holofernesa2.jpg
Judyta zabijająca Holofernesa1731 odsłon
ESTERINGLIS.jpg
Autoportret129 odsłon
bale_robert colman.jpg
Robert Colman112 odsłon

Ostatnio dodane - Herstory
musscher_portret mezczyzny w parku.jpg
Portret mężczyzny w parku587 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_portret mezczyzny.jpg
Portret mężczyzny409 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_portret rosyjskiego mlodzienca.jpg
Portret rosyjskiego młodzieńca376 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_studium siedzacej kobiety.jpg
Studium siedzącej kobiety311 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_viola da gamba.jpg
Viola da gamba359 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_alegoria cara piotra wielkiego.jpg
Alegoria cara Piotra Wielkiego325 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_alegoryczny portret artystki.jpg
Alegoryczny portret artystki356 odsłon07, Styczeń 2005
musscher_doktor bada puls mlodej kobiety.jpg
Doktor bada puls młodej kobiety288 odsłon07, Styczeń 2005