(1594-?1657) Clara Peeters


peeters_martwa natura2.jpg

Urodzi?a si? najprawdopodobniej w Antwerpii. Ju? jako siedemnastolatka malowa?a doskonale. Specjalizowa?a si? w martwych naturach. Stworzy?a te? kilka portretów, w tym autoportretów (cz?sto odbijaj?cych si? w wazach czy szk?ach na martwych naturach). W 1657 roku historia gubi jej ?lad, jej dalsze losy s? nieznane.

9 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 77 razy

(1600-1670) Giovanna Garzoni


Garzoni martwa natura z cytrynami.jpg

Jako jedna z pierwszych we Wloszech sta?a si? specjalistk? od martwych natur i jako jedna z pierwszych sprzedawa?a swoje obrazy za bardzo du?e pieni?dze. Na jej pracach pojawiaj? si? zwierz?ta, g?ównie ptaki i insekty. Jej patronami by?y arystokratyczne rodziny (np. rodzina Medici).

5 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 63 razy

(1609-1660) Judith Leyster


Leyster_propozycja.jpg

Urodzi?a si? Haarlem w Danii. By?a g?ównie portrecistk?, ale zdarza?y jej si? pejza?e i martwe natury. Zanim zyska?a uznanie, jej prace albo przepada?y albo nosi?y sygnatur? Fransa Halsa, w którego pracowni Judith malowa?a do 1630 roku. Jako jedna z bardzo niewielu kobiet zosta?a cz?onkini? Stowarzyszenia Malarzy Lukasa w Haarlem. Wkrótce po wyj?ciu za m?? za malarza Jana Miense Molenart zapad?a na ?pi?czk?.

15 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 92 razy

(1610-1696) Louisa Moillon


Moillon_owoce i peczek szparagow.jpg

W Pary?u si? urodzi?a i tam te? sp?dzi?a wi?kszo?? ?ycia. Wychowa?a si? w ortodoksyjnej rodzinie kalwi?skiej, co nie przeszkodzi?o jej w 1640 roku wyj?? za m?? za Hugenota. Specjalizowa?a si? w martwych naturach. Jej prace cz?sto brane by?y za obrazy du?skie, flamandzkie czy wr?cz niemieckie.

8 plików, ostatni dodany 06, Styczeń 2005
Album oglądany 70 razy

(1630-1684) Josefa de Óbidos


Ayala_sw jakub z Cruz.jpg

Urodzona w Hiszpanii Portugalka, znana równie? jako Josefa de Ayala. Malowa?a g?ównie obrazy o tematyce religijnej, ale zdarza?y jej si? te? pejza?e i martwe natury. Jako jedna z pierwszych zosta?a przyj?ta do artystycznej Lisbo?skiej Akademii.

13 plików, ostatni dodany 06, Styczeń 2005
Album oglądany 102 razy

(1630-1693) Maria van Oosterwyck


Oosterwyck_kwiaty i muszle.jpg

Urodzi?a si? w Delft, w Holandii. Malowa?a g?ównie owoce i kwiaty i z nich s?yn??a. Jej obrazy pokazywane by?y na francuskim, angielskim i saskim dworze. Sprzedawa?a je drogo, niekiedy nawet do 100 guldenów za obraz. By?a bogata, ale nie sk?pa. Po?ycza?a pieni?dze innym malarkom, raz tak?e wykupi?a trzech marynarzy z r?k algierskich piratów.

3 plików, ostatni dodany 06, Styczeń 2005
Album oglądany 54 razy

albumów: 22 stron: 4 3

Losowe pliki - Herstory
sofonisba_infantka isabela clara eugenia.jpg
Infantka Isabela Clara Eugenia360 odsłon
fontana_edelmannes w kolnierzu.jpg
Edelmannes w kołnierzu143 odsłon
fontana_minerwa ubierajaca sie.jpg
Minerwa ubierająca się169 odsłon
fontana_portret damy.jpg
Portret damy163 odsłon
fontana_sw franciszek widzi stygmaty u sw lucji.jpg
Św. Franciszek widzi stygmaty u św. Łucji323 odsłon
Ayala_martwa natura z serem dzbanem i wisniami.jpg
Martwa natura z serem, dzbanem i wiśniami183 odsłon
sirani_Maria dziewica i dzieciatko.jpg
Maria dziewica i dzieciątko338 odsłon
merian_niebiesko miodowy oset ze slimakiem.jpg
Niebiesko-miodowy oset ze ślimakiem120 odsłon

Ostatnio dodane - Herstory
musscher_portret mezczyzny w parku.jpg
Portret mężczyzny w parku644 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_portret mezczyzny.jpg
Portret mężczyzny463 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_portret rosyjskiego mlodzienca.jpg
Portret rosyjskiego młodzieńca429 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_studium siedzacej kobiety.jpg
Studium siedzącej kobiety363 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_viola da gamba.jpg
Viola da gamba413 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_alegoria cara piotra wielkiego.jpg
Alegoria cara Piotra Wielkiego377 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_alegoryczny portret artystki.jpg
Alegoryczny portret artystki409 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_doktor bada puls mlodej kobiety.jpg
Doktor bada puls młodej kobiety343 odsłon06, Styczeń 2005