(1594-?1657) Clara Peeters


peeters_martwa natura2.jpg

Urodzi?a si? najprawdopodobniej w Antwerpii. Ju? jako siedemnastolatka malowa?a doskonale. Specjalizowa?a si? w martwych naturach. Stworzy?a te? kilka portretów, w tym autoportretów (cz?sto odbijaj?cych si? w wazach czy szk?ach na martwych naturach). W 1657 roku historia gubi jej ?lad, jej dalsze losy s? nieznane.

9 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 68 razy

(1600-1670) Giovanna Garzoni


Garzoni martwa natura z cytrynami.jpg

Jako jedna z pierwszych we Wloszech sta?a si? specjalistk? od martwych natur i jako jedna z pierwszych sprzedawa?a swoje obrazy za bardzo du?e pieni?dze. Na jej pracach pojawiaj? si? zwierz?ta, g?ównie ptaki i insekty. Jej patronami by?y arystokratyczne rodziny (np. rodzina Medici).

5 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 52 razy

(1609-1660) Judith Leyster


Leyster_propozycja.jpg

Urodzi?a si? Haarlem w Danii. By?a g?ównie portrecistk?, ale zdarza?y jej si? pejza?e i martwe natury. Zanim zyska?a uznanie, jej prace albo przepada?y albo nosi?y sygnatur? Fransa Halsa, w którego pracowni Judith malowa?a do 1630 roku. Jako jedna z bardzo niewielu kobiet zosta?a cz?onkini? Stowarzyszenia Malarzy Lukasa w Haarlem. Wkrótce po wyj?ciu za m?? za malarza Jana Miense Molenart zapad?a na ?pi?czk?.

15 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 79 razy

(1610-1696) Louisa Moillon


Moillon_owoce i peczek szparagow.jpg

W Pary?u si? urodzi?a i tam te? sp?dzi?a wi?kszo?? ?ycia. Wychowa?a si? w ortodoksyjnej rodzinie kalwi?skiej, co nie przeszkodzi?o jej w 1640 roku wyj?? za m?? za Hugenota. Specjalizowa?a si? w martwych naturach. Jej prace cz?sto brane by?y za obrazy du?skie, flamandzkie czy wr?cz niemieckie.

8 plików, ostatni dodany 06, Styczeń 2005
Album oglądany 60 razy

(1630-1684) Josefa de Óbidos


Ayala_sw jakub z Cruz.jpg

Urodzona w Hiszpanii Portugalka, znana równie? jako Josefa de Ayala. Malowa?a g?ównie obrazy o tematyce religijnej, ale zdarza?y jej si? te? pejza?e i martwe natury. Jako jedna z pierwszych zosta?a przyj?ta do artystycznej Lisbo?skiej Akademii.

13 plików, ostatni dodany 06, Styczeń 2005
Album oglądany 87 razy

(1630-1693) Maria van Oosterwyck


Oosterwyck_kwiaty i muszle.jpg

Urodzi?a si? w Delft, w Holandii. Malowa?a g?ównie owoce i kwiaty i z nich s?yn??a. Jej obrazy pokazywane by?y na francuskim, angielskim i saskim dworze. Sprzedawa?a je drogo, niekiedy nawet do 100 guldenów za obraz. By?a bogata, ale nie sk?pa. Po?ycza?a pieni?dze innym malarkom, raz tak?e wykupi?a trzech marynarzy z r?k algierskich piratów.

3 plików, ostatni dodany 06, Styczeń 2005
Album oglądany 47 razy

albumów: 22 stron: 4 3

Losowe pliki - Herstory
sofonisba_chlopiec z nianka.jpg
Chłopiec z niańką372 odsłon
fontana_adorujacy pasterze.jpg
Adorujący pasterze179 odsłon
fontana_portret damy2.jpg
Portret damy162 odsłon
sofonisba_madonna karmiaca dziecko~0.jpg
Madonna karmiąca dziecko654 odsłon
gentileschi_madonna z dzieciatkiem2.jpg
Madonna z dzieciątkiem601 odsłon
Ayala_sw jakub z Cruz.jpg
Św. Jakub z Cruz123 odsłon
sirani_Amorino mediceo trionfante.jpg
Amorino mediceo trionfante204 odsłon
bale_mlody czlowiek.jpg
Młody człowiek222 odsłon

Ostatnio dodane - Herstory
musscher_portret mezczyzny w parku.jpg
Portret mężczyzny w parku613 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_portret mezczyzny.jpg
Portret mężczyzny434 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_portret rosyjskiego mlodzienca.jpg
Portret rosyjskiego młodzieńca399 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_studium siedzacej kobiety.jpg
Studium siedzącej kobiety334 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_viola da gamba.jpg
Viola da gamba382 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_alegoria cara piotra wielkiego.jpg
Alegoria cara Piotra Wielkiego348 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_alegoryczny portret artystki.jpg
Alegoryczny portret artystki379 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_doktor bada puls mlodej kobiety.jpg
Doktor bada puls młodej kobiety313 odsłon06, Styczeń 2005