(1594-?1657) Clara Peeters


peeters_martwa natura2.jpg

Urodzi?a si? najprawdopodobniej w Antwerpii. Ju? jako siedemnastolatka malowa?a doskonale. Specjalizowa?a si? w martwych naturach. Stworzy?a te? kilka portretów, w tym autoportretów (cz?sto odbijaj?cych si? w wazach czy szk?ach na martwych naturach). W 1657 roku historia gubi jej ?lad, jej dalsze losy s? nieznane.

9 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 55 razy

(1600-1670) Giovanna Garzoni


Garzoni martwa natura z cytrynami.jpg

Jako jedna z pierwszych we Wloszech sta?a si? specjalistk? od martwych natur i jako jedna z pierwszych sprzedawa?a swoje obrazy za bardzo du?e pieni?dze. Na jej pracach pojawiaj? si? zwierz?ta, g?ównie ptaki i insekty. Jej patronami by?y arystokratyczne rodziny (np. rodzina Medici).

5 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 43 razy

(1609-1660) Judith Leyster


Leyster_propozycja.jpg

Urodzi?a si? Haarlem w Danii. By?a g?ównie portrecistk?, ale zdarza?y jej si? pejza?e i martwe natury. Zanim zyska?a uznanie, jej prace albo przepada?y albo nosi?y sygnatur? Fransa Halsa, w którego pracowni Judith malowa?a do 1630 roku. Jako jedna z bardzo niewielu kobiet zosta?a cz?onkini? Stowarzyszenia Malarzy Lukasa w Haarlem. Wkrótce po wyj?ciu za m?? za malarza Jana Miense Molenart zapad?a na ?pi?czk?.

15 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 65 razy

(1610-1696) Louisa Moillon


Moillon_owoce i peczek szparagow.jpg

W Pary?u si? urodzi?a i tam te? sp?dzi?a wi?kszo?? ?ycia. Wychowa?a si? w ortodoksyjnej rodzinie kalwi?skiej, co nie przeszkodzi?o jej w 1640 roku wyj?? za m?? za Hugenota. Specjalizowa?a si? w martwych naturach. Jej prace cz?sto brane by?y za obrazy du?skie, flamandzkie czy wr?cz niemieckie.

8 plików, ostatni dodany 06, Styczeń 2005
Album oglądany 49 razy

(1630-1684) Josefa de Óbidos


Ayala_sw jakub z Cruz.jpg

Urodzona w Hiszpanii Portugalka, znana równie? jako Josefa de Ayala. Malowa?a g?ównie obrazy o tematyce religijnej, ale zdarza?y jej si? te? pejza?e i martwe natury. Jako jedna z pierwszych zosta?a przyj?ta do artystycznej Lisbo?skiej Akademii.

13 plików, ostatni dodany 06, Styczeń 2005
Album oglądany 72 razy

(1630-1693) Maria van Oosterwyck


Oosterwyck_kwiaty i muszle.jpg

Urodzi?a si? w Delft, w Holandii. Malowa?a g?ównie owoce i kwiaty i z nich s?yn??a. Jej obrazy pokazywane by?y na francuskim, angielskim i saskim dworze. Sprzedawa?a je drogo, niekiedy nawet do 100 guldenów za obraz. By?a bogata, ale nie sk?pa. Po?ycza?a pieni?dze innym malarkom, raz tak?e wykupi?a trzech marynarzy z r?k algierskich piratów.

3 plików, ostatni dodany 06, Styczeń 2005
Album oglądany 39 razy

albumów: 22 stron: 4 3

Losowe pliki - Herstory
fontana_autoportret z pisaniem studium.jpg
Autoportret z pisaniem studium242 odsłonLavinia Fontana urodziła się w Bolonii. Jej ojciec, Prospero Fontana uczył ją malarstwa. Malowała głównie scenki mitologiczne i portrety. Dużo pracowała, co nie przeszkodziło jej mieć... 11 dzieci. Na zlecenie papieża Klemensa VIII namalowała Męczeństwo św. Stefana dla bazyliki San Paolo Fuori. Była pierwszą kobietą, która przyjmowała publiczne zlecenia na obrazy i pierwszą wybraną do Akademii Rzymskiej.
teerlinc_katarzyna grey.jpg
Katarzyna Grey468 odsłon
galizia_jablka w bialej misie.jpg
Jabłka w białej misie160 odsłon
gentileschi_autoportret jako alegoria malarstwa.jpg
Autoportret jako alegoria malarstwa520 odsłon
peeters_martwa natura z pucharami.jpg
Martwa natura z pucharami205 odsłon
sirani_porcja rani sie w udo.jpg
Porcja rani się w udo190 odsłon
sirani_sybilla.jpg
Sybilla181 odsłon
bale_glowa mezczyzny.jpg
Głowa mężczyzny121 odsłon

Ostatnio dodane - Herstory
musscher_portret mezczyzny w parku.jpg
Portret mężczyzny w parku579 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_portret mezczyzny.jpg
Portret mężczyzny402 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_portret rosyjskiego mlodzienca.jpg
Portret rosyjskiego młodzieńca371 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_studium siedzacej kobiety.jpg
Studium siedzącej kobiety307 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_viola da gamba.jpg
Viola da gamba355 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_alegoria cara piotra wielkiego.jpg
Alegoria cara Piotra Wielkiego319 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_alegoryczny portret artystki.jpg
Alegoryczny portret artystki351 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_doktor bada puls mlodej kobiety.jpg
Doktor bada puls młodej kobiety284 odsłon06, Styczeń 2005