Regulamin i zasady Ochrony Prywatności

Niniejszy regulamin powstał w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) 22.05.2018 r. regulamin został uzupełniony o informacje wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r. (RODO). Zmianie uległ punkt 27.
PORTAL

1. Korzystanie z portalu oznacza zaakceptowanie w całości poniższego regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości, że określa on zakres i warunki korzystania z portalu. Regulamin zawiera wymagane w ustawie zapisy.

2. Portal Kobiety Kobietom, zwany dalej Portalem działający pod adresami kobiety-kobietom.com i les.art.pl jest własnością firmy 75B z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rembielińskiego 19, zwanej dalej Właścicielką.

3. Misją Portalu jest tworzenie przestrzeni przyjaznej dla kobiet, w szczególności tych, które określają się jako lesbijki i biseksualistki. Treści i funkcjonalności Portalu mają na celu integrację środowiska LGBTQ oraz udostępnianie informacji ważnych dla tej grupy. Swoimi działaniami Portal, w miarę możliwości, wspiera osoby i grupy działające na rzecz mniejszości seksualnych i kobiet.

4. Portal nie udostępnia treści o charakterze pornograficznym. Portal zawiera treści o charakterze erotycznym i informacje związane z seksualnością człowieka.

5. Portal funkcjonuje w oparciu o system zarządzania treścią i systemy bazodanowe wytworzone przez Właścicielkę, wykorzystuje też skrypty i aplikacje dostępne na zasadzie odrębnych licencji i umów. Utwory te są chronione prawem autorskim.

6. Portal udostępnia funkcjonalności takie jak forum, czat, profile, galerie, ogłoszenia, blogi, rankingi, informacje bazodanowe. Korzystanie z tych funkcjonalności zostało opisane w odrębnych regulaminach, dostępnych w Portalu, które określają dodatkowe zasady nieuwzględnione w niniejszym regulaminie. Korzystanie z każdej dostępnej funkcjonalności wymaga akceptacji i przestrzegania odpowiednich regulaminów.

7. Portal nie prowadzi działalności handlowej. Portal zawiera treści reklamowe na podstawie umów między Właścicielką a partnerami Portalu zgodnie z zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

8. Korzystanie z portalu jest możliwe za pomocą przeglądarki internetowej. Portal działa poprawnie w przeglądarkach Firefox, IE od wersji 6.0 wzwyż, Opera, Safari, Chrome. Mogą wystąpić pewne różnice w wyglądzie między przeglądarkami, a także wszelkimi innymi dostępnymi na rynku. Strony można oglądać za pomocą komputera, telefonów z przeglądarką lub innych urządzeń oferujących dostęp do stron internetowych.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNICZKI

9. Użytkowniczka - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług oferowanych przez Portal. Użytkowniczką może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

10. Zarejestrowana Użytkowniczka – osoba, która założyła konto w portalu. Szczegółowa procedura zakładania konta oraz informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zapisach o ochronie prywatności.

11. Login – pseudonim, który wymyśla Użytkowniczka w celu założenia konta wg opisu podanego przy formularzu rejestracji. Login jako zbiór znaków alfanumerycznych jest treścią umieszczaną w portalu i musi spełniać zasady dotyczące treści.

12. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Niektóre części i funkcjonalności Portalu dostępne są jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowniczek.

13. Użytkowniczka może umieszczać w Portalu treści poprzez dostępne na stronach Portalu formularze. Umieszczane treści powinny być zgodne z prawem RP oraz z misją Portalu. Użytkowniczka ponosi pełną odpowiedzialność prawną za swoje działania w ramach Portalu i za treści, które umieszcza.

14. Właścicielka Portalu nadaje specjalne uprawnienia wybranym Użytkowniczkom. Użytkowniczki te, zwane Redaktorkami, Moderatorkami i Opkami mogą zarządzać treściami zamieszczonymi przez inne Użytkowniczki w ramach przyznanych im uprawnień. Moderacja ta ma na celu spełnianie misji Portalu, Regulaminu i wymogów obowiązującego prawa. Moderacja polega na edycji lub usuwaniu treści.

15. Użytkowniczka, której treści zostały usunięte lub nie zostały dopuszczone do umieszczenia nie może domagać się żadnych odszkodowań z tego tytułu.

16. Użytkowniczka, której treści zostały edytowane i w wyniku tego został wypaczony sens treści, może prosić o stosowne zmiany lub usunięcie treści w całości. Patrz rozdział reklamacje.

17. W przypadku szczególnych naruszeń konto Użytkowniczki może zostać zablokowane (czasowo lub trwale) lub usunięte. Szczególne zasady dotyczące usuwania i blokowania kont dotyczą używania forum i czat i są one określone w odrębnych regulaminach.

18. Uprawnione Użytkowniczki mogą zamieścić w Portalu treści nadesłane na adres e-mail podany w Portalu. Przysłanie wiadomości o charakterze informacyjnym, opinii lub utworu literackiego jest równoznaczne z wyrażeniem chęci i zgody na umieszczenie jej w Portalu.

19. Użytkowniczki mogą informować o własnych usługach i działaniach społecznych oraz gospodarczych przez umieszczanie treści w Portalu pod warunkiem, że ich działania są zgodne z Misją Portalu, a zamieszczane treści nie noszą znamion spamu i są umieszczone w odpowiednich miejscach (np. ogłoszeniach). Użytkowniczki chcące reklamować swoje działania i usługi, również niezwiązane z Misją portalu, proszone są o zapoznanie ze stroną o reklamie w Portalu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELKI

20. Właścicielka znana jest Użytkowniczkom jako Absolut6na9

21. Właścicielka nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w portalu przez Użytkowniczki.

22. Właścicielka zastrzega sobie prawo do nieumieszczania i usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowniczki, które nie są zgodne z prawem i Misją Portalu. W szczególności do usuwania treści:

a) homofobicznych, seksistowskich, rasistowskich wzywających do przemocy
b) obraźliwych w stosunku do Właścicielki, Użytkowniczek, osób publicznych
c) naruszających szeroko rozumianą kulturę i netykietę
d) reklam i materiałów o charakterze komercyjnym oraz spamu
e) zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy email

23. Właścicielka zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość prezentowanych informacji.

24. Właścicielka nie gwarantuje, że jej strony internetowe będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie.

25. Właścicielka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z innych serwisów, do których odnośniki w postaci linków lub reklam znajdują się w Portalu.

REKLAMACJE

26. Reklamacje związane z działaniem Portalu oraz wszelkie naruszenia proszę przesyłać na adres e-mail: info@kobiety-kobietom.com

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

zmiana dnia 22.05.18
27. Właścicielka nie przechowuje i nie wymaga, do celów działalności Portalu, danych o charakterze danych osobowych. Właścicielka dba o ochronę prywatności Użytkowniczek dlatego prezentuje poniżej wskazówki jak chronić swoją prywatność w sieci i Portalu.

27. Wraz założeniem konta w portalu w bazie danych zapisywane są e-mail użytkowniczki oraz adres IP urządzenia użytego podczas rejestracji. IP zapisywane jest również podczas dodawania treści przez formularze (patrz pkt 13). Dane te są przechowywane w bazach danych, administrowanych przez Właścicielkę.

Adres e-mail jest wykorzystywany jedynie w celu umożliwienia zalogowania oraz korzystania z funkcjonalności portalu. Adres IP jest wykorzystywany do ograniczenia spamu oraz pomocniczo podczas moderacji treści.

Dane te są przechowywane bezterminowo. Zarejestrowana Użytkowniczka może usunąć adres e-mail z bazy w każdej chwili co wiąże się z deaktywacją konta.

Dane te nie są udostępniane osoba trzecim oraz nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Właścicielka dba o ochronę prywatności Użytkowniczek dlatego prezentuje poniżej wskazówki jak chronić swoją prywatność w sieci i Portalu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Portalu.

29. Właścicielka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji w Portalu.


OCHRONA PRYWATNOŚCI, COOKIESUżywając Internetu zostawiasz ślad w postaci logów systemowych i zapisów w systemach statystycznych. Wiele stron stosuje również pliki zapisywane na Twoim komputerze nazywane Cookies lub ciasteczkami. Pliki te pozwalają korzystać z określonych funkcjonalności stron internetowych, mogą też być źródłem informacji statystycznych. Możesz wyłączyć zapisywanie plików cookies w swojej przeglądarce, pozbawiasz się jednak funkcjonalności z tym związanych.

Stosowane przez Portal Kobiety Kobietom Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkowniczki. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowniczek wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Portal Kobiety Kobietom wykorzystuje
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkowniczki i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkowniczki i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkowniczki.

Cookies są zakładane w celu:
Zapamiętywania ustawień Użytkowniczki i wyświetlenia spersonalizowanych treści, np. ustawienia forum, wybór województwa przy przeglądaniu ogłoszeń.
Uwierzytelnienia w serwisie (logowanie) i udostępnienie funkcjonalności dostępnych tylko dla zalogowanych Użytkowniczek.

Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Ciasteczka są zakładane przez scrypt Google Analitycs.

W dniu 21.05.2018 wykreślono zapisy o usługach reklamowych ponieważ już nie zamieszczamy reklam Google
Świadczenia usług reklamowych - dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

Ponadto firma Google generuje reklamy personalizowane, które korzystają z plików cookies, w których zapisuje Twoją aktywność w Internecie. Możesz nie pozwolić na to lub sprawić, aby wyświetlane reklamy były bardziej interesujące dla Ciebie korzystając z ustawień na stronie: http://www.google.com/ads/preferences/


Własne ciasteczka tworzy również firma Facebook, jeśli korzystasz z funkcjonalności "Lubię to", "Poleć znajomym".

Użytkowniczka ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Jeśli chcesz korzystać z określonych funkcjonalności dostępnych dla zalogowanych Użytkowniczek musisz założyć w Portalu konto.

Zakładanie konta odbywa się dwuetapowo. W pierwszym kroku wypełniasz formularz na stronie rejestracja gdzie podajesz: login (pseudonim) i adres poczty elektronicznej oraz ustalasz hasło. System automatycznie wysyła mail autoryzacyjny na podany adres e-mail. W mailu zamieszczony jest link aktywacyjny. Kliknięcie w link lub wklejenie go w pasek adresu przeglądarki i wywołanie strony autoryzacji potwierdza chęć założenia konta. Nie ma więc możliwości założenia konta dla osoby trzeciej, która sobie tego nie życzy.

W chwili wypełnienia formularza do bazy danych zapisywane są następujące informacje: login, hasło, adres e-mail, data przesłania formularza oraz adres IP komputera, z którego korzysta osoba wypełniająca formularz. Konta nieautoryzowane w ciągu 15 dni są systematycznie usuwane z bazy danych.

Zmiana danych. Po udanej autoryzacji otrzymujesz wgląd oraz możliwość zmiany takich informacji jak hasło i adres e-mail. Zmiana adresu e-mail odbywa się zgodnie analogicznie z procedurą opisywaną dla zakładania konta, tu również wymagana jest autoryzacja przez mail wysłany na podany e-mail.

Usunięcie konta. Nie masz możliwości zmiany loginu, ani usunięcia autoryzowanego konta w całości. Jest to związane z integralnością baz danych. Jeśli nie chcesz już korzystać z portalu i nie chcesz, aby w bazie danych był przechowywany Twój e-mail zmień go na następujący: usunkonto@kobiety-kobietom.com.

Chroń swoją prywatność. Poza wybranymi funkcjonalnościami w Portalu takimi jak ogłoszenia Twój e-mail nie jest nigdzie publikowany automatycznie. Sama decydujesz czy ma się on pojawić w profilu lub przy komentarzach. Jeśli jednak zamierzasz używać ogłoszeń lub ujawniać go w innych częściach Portalu, a  chcesz zachować prywatność pomyśl o tym, że Portal jest ogólnie dostępny i nie używaj w celu założenia konta adresu e-mail w postaci imie.nazwisko@domena.pl. Jeśli nie ujawniłaś swojej orientacji się w miejscu pracy i nie chcesz tego robić nie używaj również adresu w domenie twojej firmy lub znanego współpracownikom. Podobne środki ostrożności zachowaj również podając kontakty do komunikatorów i numery telefonów w profilu i innych miejscach. Założenie konta w portalu nie jest jednoznaczne z określeniem swojej orientacji psychoseksualnej, jednak ludzie są różni, a Portal ma jednoznaczny profil określony w misji.

Właścicielka portalu dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć przechowywane dane przed osobami trzecimi. Podany adres e-mail służy do założenia konta w portalu oraz do komunikacji z Użytkowniczkami za pośrednictwem Newslettera. Nigdy nie udostępnia danych osobom trzecim. Jedynie Ty sama możesz udostępnić zapisany adres e-mail korzystając z ogłoszeń lub wyrażając na to zgodę przy okazji korzystania z funkcjonalności portalu.

Newsletter. Podczas zakładania konta oraz w każdej chwili, korzystając ze specjalnego formularza na stronie, możesz wyrazić zgodę lub jej brak na otrzymywanie Newslettera. Newsletter to wiadomość , którą dostaniesz na swój e-mail, jeśli wyrazisz na to zgodę, w której przeczytasz o ważnych rzeczach związanych z Portalem lub/oraz zbliżających się najważniejszych wydarzeniach. Portal zastrzega sobie dołączenie do newslettera informacji o charakterze reklamowym w postaci tekstu i odnośnika do reklamowanej strony. Nigdy nie wysyłamy maili reklamowych nie mających charakteru wyżej opisanego Newslettera.

Korzystając z portalu dbaj o swoją prywatność. Ty decydujesz jakie informacje o sobie ujawnisz korzystając z portalu. Właścicielka portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia takich informacji.
Absolut6na9
Data publikacji w portalu: 2003-11-20
Podoba Ci się artykuł? Możesz go skomentować, ocenić lub umieścić link na swoich stronach:
Aktualna ocena: ocena: 4.06 /głosów: 18
Zaloguj się, aby zagłosować!

Witaj, Zaloguj się

NAPISZ DO NAS

Masz uwagi, zauważyłaś błędy na tej stronie?
A może chciałabyś opublikować swój tekst?
- Napisz do nas!

FACEBOOK

Zapraszamy na nasz profil Facebook
© KOBIETY KOBIETOM 2001-2024