Zawiadom prokuraturę o przestępstwie!

Wypowiedzi stawiające w jednym szeregu orientacją homoseksualną z takimi dewiacjami jak nekrofilia czy zoofilia jest świadomym i nie budzącym wątpliwości dążeniem do poniżenia, dyskryminacji i zdyskredytowania osób homoseksualnych w opinii publicznej. Dlatego też wnoszę o rozpoczęcie i przeprowadzenie ścigania wobec Przemysława Alexandrowicza i Jacka Tomczaka na podstawie art. 212 § 1 kk oraz 212 § 2 kodeksu karnego.
Oto treść dokumentu: "Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o ściganie".
Kliknij na link, aby pobrać i wydrukować cały dokument oraz wszystkie potrzebne załączniki.

Po wydrukowaniu wszystkich czterech dokumentów podpisz się ręcznie na zawiadomieniu.
Wyślij wszystko na poczcie w jednej kopercie na adres:
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu,
ul.Polna 13,
60-535 Poznań

Działając jako osoba fizyczna, niniejszym informuję o popełnieniu przez Przemysława Alexandrowicza zatrudnionego w: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (adres zamieszkania nieznany), oraz Jacka Tomczaka, zamieszkałego: ul Popradzka 5a, 60-412 Poznań, przestępstwa pomówienia z art. 212 § 1 w zw. z art. 212 § 2 kk i na podstawie art.202 kpk wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w niniejszej sprawie. Jednocześnie, zgodnie z art. 12 § 1 kpk i art. 212 § 1 kk wnoszę o rozpoczęcie ścigania Przemysława Aleksandrowicza i Jacka Tomczaka o w/w przestępstwo, jakiego dopuścili się na szkodę osób homoseksualnych w Polsce.

Uzasadnienie
Pierwszym sygnałem budzącym poważne wątpliwości i obawy co do naruszenia przepisów prawa było wydanie przez radnych PIS oświadczenia w sprawie organizowanego w dniu 20 listopada 2004 roku w Poznaniu Marszu Równości.

Dowód: „Stanowisko w sprawie poznańskiego marszu środowisk homoseksualnych” z dnia 7 listopada 2004 (w załączniku)

Cytując w/w stanowisko - „zwrot o orientacji seksualnej sugeruje, iż chodzić tu może również o promowanie takich skłonności jak pedofilia, zoofilia i nekrofilia”. Następnie czytamy, że „lansowanie postawy życiowej promującej rozwiązłość, nawet niezależnie od tzw. orientacji jest jaskrawym naruszeniem zasad współżycia społecznego.”

W dniu 7 listopada 2004 roku w serwisie Polskiej Agencji Prasowej, oraz w dniu 15 listopada 2004 roku w Gazecie Wyborczej ukazały się oficjalne wypowiedzi Przemysława Alexandrowicza oraz Jacka Tomczaka w sprawie organizowanego w Poznaniu Marszu Równości.

Dowód: depesza Polskiej Agencji Prasowej z dn. 7 listopada 2004 (w załączniku)
Dowód: tekst artykułu z  Gazety Wyborczej, 15 listopada 2004, str.4 (w załączniku)

W powyższych wypowiedziach Jacek Tomczak wielokrotnie i publicznie zaznacza, iż zwrot o „orientacji seksualnej sugeruje, że może chodzić także o promowanie takich skłonności jak pedofilia zoofilia i nekrofilia”. Natomiast Przemysław Alexandrowicz dodaje: „nie wiemy czy za chwilę pedofilia, nekrofilia i zoofilia nie będą tylko orientacjami.”

W ukazujących się wielokrotnie w mediach wypowiedziach w/w osoby uporczywie porównują orientację homoseksualną do zoofilii, nekrofilii i pedofilii. Wydaje się zbędnym przypominanie tak istotnego i podstawowego faktu jak choćby wykreślenie homoseksualizmu z klasyfikacji chorób WHO w roku 1994. Wypowiedzi stawiające w jednym szeregu orientacją homoseksualną z takimi dewiacjami jak nekrofilia czy zoofilia jest świadomym i nie budzącym wątpliwości dążeniem do poniżenia, dyskryminacji i zdyskredytowania osób homoseksualnych w opinii publicznej. Wielokrotne powtarzane w prasie, radiu i telewizji wypowiedzi stanowią jawny i celowy przejaw dyskryminacji tym bardziej karygodny i zasługujący na szczególne potępienie, że dokonywany przez osoby publiczne pełniące ważne funkcje publiczne w Poznaniu. Niewyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec Przemysława Alexandrowicza oraz Jacka Tomczaka może rodzić uzasadnione podejrzenia, że publiczne przejawy dyskryminacji, łamanie praw człowieka oraz wielokrotne pomówienia są tolerowane i dopuszczane przez organy władzy publicznej.

Dlatego też wnoszę o rozpoczęcie i przeprowadzenie ścigania wobec Przemysława Alexandrowicza i Jacka Tomczaka na podstawie art. 212 § 1 kk oraz 212 § 2 kodeksu karnego. Zgodnie z treścią ww. przepisu, ten kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku, jeśli jednak sprawca dopuszcza się czynu określonego powyżej za pomocą środków masowego komunikowania górna granica kary zwiększa się do lat 2.

Należy podkreślić, iż przepis art. 212 § 1 kk ma na celu realizację obowiązku władzy publicznej wynikającego z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakazującej poszanowanie i ochronę godności każdego człowieka. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r. Zgodnie z art. 20 niniejszego aktu prawnego zabrania się wszelkiej dyskryminacji min. ze względu na orientację seksualną.

Treścią pomówienia mogą być właściwości (np. zboczenie seksualne) lub sposób postępowania (np. sprzedajność), które mają charakter poniżający w opinii publicznej albo podrywające zaufanie społeczne. Dodatkowo zaznaczenia wymaga, iż ocena ujemnej treści pomówienia musi być dokonywana z uwzględnieniem zajmowanego stanowiska, wykonywanego zawodu, prowadzonej działalności. Dla zrealizowania znamion przestępstwa pomówienia nie jest potrzebne osiągnięcie przez sprawcę rezultatu swojego działania w postaci poniżenia danej osoby w opinii publicznej lub utraty przez nią zaufania do np. wykonywania zawodu. Wystarczającym jest aby informacja taka mogła obiektywnie takie skutki wywołać, przy czym nie ma znaczenia czy adresaci pomawiającej wypowiedzi uznali ją za prawdziwą i czy w jakikolwiek sposób wpłynęła ona na opinię tych osób. We wskazanym przypadku mamy do czynienia z ogromną rzeszą pokrzywdzonych, ponieważ jak wskazują źródła osoby homoseksualne to około 7% społeczeństwa a więc 2,5 miliona osób. W przypadku wypowiedzi Przemysława Alexandrowicza i Jacka Tomczaka mamy do czynienia z próbą rozmycia odpowiedzialności za wielokrotne i celowe pomówienia, a szczególnie obrzydliwy jest fakt wykorzystywania mediów do promowania poniżających, dyskryminujących, dyskredytujących i głęboko fałszywych poglądów przy wykorzystywaniu do tego pełnionych funkcji publicznych.

Mając na uwadze powyższe należy wyraźnie stwierdzić, że wypowiedzi Przemysława Alexandrowicza oraz Jacka Tomczaka z pewnością wyczerpują znamiona przestępstwa pomówienia.

Niniejszym wnoszę o ściganie w/w osób i proszę o przeprowadzenie w przedmiotowej sprawie postępowania karnego.


podpis


Załączniki:
1. kserokopia: Oficjalne „Stanowisko w sprawie poznańskiego marszu środowisk homoseksualnych” z dnia 7 listopada 2004, materiały prasowe z www.mk.org.pl
2. kserokopia: depesza Polskiej Agencji Prasowej z dn. 7 listopada 2004, źródło: www.interia.pl
3. kserokopia: artykuł z  Gazety Wyborczej, 15 listopada 2004, str.4
Data publikacji w portalu: 2004-12-09
Sciągnij plik klikając na poniższy link. Rozpakuj i wydrukuj wszystkie. na ZAWIADOMIENIU: wpisz swoje imie, nazwisko, adres. PODPISZ sie recznie. Wyslij wszystko w jednej kopercie na adres Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, ul.Polna 13, 60-535 Poznań
Podoba Ci się artykuł? Możesz go skomentować, ocenić lub umieścić link na swoich stronach:
Aktualna ocena: ocena: 0 /głosów: 0
Zaloguj się, aby zagłosować!
OPINIE I KOMENTARZE+ dodaj opinię  


Dopisywanie opini, tylko dla zarejestrowanych użytkowniczek portalu

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Witaj, Zaloguj się

NAPISZ DO NAS

Masz uwagi, zauważyłaś błędy na tej stronie?
A może chciałabyś opublikować swój tekst?
- Napisz do nas!

NEWSLETTER I SPOŁECZNOŚCI

Chcesz być powiadamiana o nowościach w portalu? Zarejestruj się i zaprenumeruj nasz newsletter lub kanał Nowości RSS!
Możesz też dołączyć do naszej strony na Facebook lub Twitter. Zapraszamy!

  ZOBACZ TAKŻE  

Ostatnio komentowane:

lesbijka KIM SĄ TZW. SINGIELKI+?
shv69 Singielka z wyboru jest ok, gorzej jak partner wbrew jej woli taką ją uczyni. Potrzeba dużo czasu, by dostosować się do nowej sytuacji. Byłam w takim potrzasku, teraz wiem, że mogę... opinia dodana 2021-10-26 22:42:16
muzyka Zawsze mocno żyłam i teraz mam co wspominać
Hitoshi W piątek byłam na koncercie Closterkeller. Anja jest niesamowitą kobietą, jest charyzmatyczna, silna i pewna siebie, dała przepiękny występ. Uwielbiam ją.... opinia dodana 2012-11-05 20:27:47
literatura Widoki Londynu - Woolf Virginia
Jest książka a nie ma opisu
© KOBIETY KOBIETOM 2001-2021