Kolejne badanie EYP: Młodzi za małżeństwami homoseksualistów

85 proc. europejskiej młodzieży opowiedziało się za zrównaniem praw związków gejów i lesbijek z małżeństwami osób przeciwnej płci – wynika z ostatniej edycji sondażu European Youth Polls. Wrześniowe badanie pokazało również wysoką – w porównaniu z innymi krajami - nietolerancję młodych Polaków dla mniejszości homoseksualnych.
fot. eyp.org
fot. eyp.org
Według Europejskiej Ankiety Młodzieży, stworzonej przez Europejski Parlament Młodzieży, tylko 13,5 proc. badanych sprzeciwiło się, aby pary homoseksualne były traktowane na równi ze związkami osób przeciwnej płci. Co ciekawe spośród 4 możliwości, dotyczących tego problemu tylko 10 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „raczej się zgadzam” lub „raczej się nie zgadzam”. Większość wybrała opinie skrajne: „zdecydowanie tak” i zdecydowanie nie”, co świadczy o wyraźnej polaryzacji poglądów młodych na ten temat.

Polacy odbiegają od średniej
Sondaż brał również pod uwagę to, jak opinie dotyczące małżeństw homoseksualnych rozkładają się w poszczególnych państwach europejskich. Otóż najwięcej zwolenników nadania prawnego statusu takim związkom można było znaleźć w Austrii, Niemczech i w Szwecji. Tam odsetek respondentów popierających to rozwiązanie wyniósł niemal 100 proc. Polska z kolei, z wynikiem 58 proc na „tak”, uplasowała się na ostatnim miejscu - za Serbią i Ukrainą. W badaniu EYP wzięli udział reprezentanci z 45 europejskich krajów, ale w omawianym zestawieniu zaprezentowano wyniki z państw, z których liczba uczestników sondażu wyniosła przynajmniej 50 osób. Ten warunek spełniło już tylko 26 podmiotów.

Poparcie młodych Europejczyków nieco stopniało, w momencie gdy ankieterzy zapytali o adopcję dzieci przez związki gejów i lesbijek. Choć wyniki ankiety pokazały, że odsetek głosów na „tak” w tej sprawie jest wysoki – sięga powyżej 70 proc. – to odpowiedzi na to pytanie nie były już tak zdecydowane jak przy poprzednim punkcie. Okazało się, że jedynie Szwedzi i Norwegowie zdecydowanie obstają za równouprawnieniem odmiennych orientacji seksualnych we wszystkich sferach życia. Z kolei opinia Polaków ponownie wyraźnie różni się od średniej europejskiej. Za wychowywaniem dzieci przez homoseksualistów opowiedziało się tylko 35 proc. reprezentantów Kraju nad Wisłą.

Młodzi świadomi uprzedzeń
Europejska młodzież, jak wynika z sondażu, jest świadoma, że jej poglądy niekoniecznie odzwierciedlają zdanie większości w ich społeczeństwach. 80,4 proc. pytanych uważało, że w państwach, z których pochodzą, powszechne są uprzedzenia w stosunku do gejów i lesbijek. Ciekawe jest to, że tylko 3 proc ankietowanych zdecydowanie nie zgodziło się z takim stwierdzeniem.

Z kolei 64 proc. badanych było zdania, że przyznanie się do homoseksualizmu stanowi w ich społecznościach przeszkodę w rozwoju kariery zawodowej. Najwięcej tego typu opinii prezentowali Turcy – 94 proc., a najmniej Norwedzy – 25 proc. Zaskoczeniem może być fakt, iż 57,6 proc. Polaków sprzeciwiło się takiemu stwierdzeniu. Jest to wynik plasujący się poniżej średniej europejskiej.

Warto także odnotować, że Polska zajęła w Ogólnoeuropejskim Badaniu Opinii Młodzieży pierwsze miejsce pod względem ilości respondentów, którzy przyznali, że czują się „nieswojo” w towarzystwie osób otwarcie przyznających się do homoseksualizmu. Odsetek młodych obywateli naszego kraju, którzy zgodzili się z powyższą opinią wyniósł nieco ponad 40 proc. Odnosząc się do średniej ze wszystkich europejskich państw, która wyniosła 20,6 proc., jest to dwa razy wyższy wynik. Do narodów najbardziej tolerancyjnych pod tym względem należy natomiast zaliczyć Irlandię.

Czy Unia ma prawo ingerować w prawa gejów i lesbijek?
W ankiecie zapytano również, czy Unia Europejska powinna zaakceptować fakt, że niektóre państwa nie chcą uznać praw związków homoseksualnych, czy też powinna interweniować w takim przypadku. 65 proc młodych Europejczyków opowiedziało się za drugą możliwością. Jeśli chodzi o poszczególne kraje, to najwięcej przeciwników unijnej ingerencji znalazło się w Polsce, na Ukrainie i w Czechach.

Jedną z form wyżej wspomnianej interwencji mogłoby być, zdaniem autorów sondażu, odcięcie państwa łamiącego prawa homoseksualistów od pomocy rozwojowej. Co na to młodzi Europejczycy? Otóż okazało się, że zwolennicy takiego pomysłu zdobyli tylko niewielką większość. Znacznie bardziej zdecydowane opinie pojawiły się, kiedy zapytano respondentów o to, czy UE powinna chronić osoby, które zmuszone są do ucieczki z kraju trzeciego do Europy, z powodu prześladowań za swoją orientację seksualną. Większość młodych, bo aż 83 proc zgodziło się na taką ewentualność. Tą opinie podzieliło również blisko 2/3 badanych Polaków.

Młodzież o integracji europejskiej
Autorzy European Youth Polls zamieścili w swojej ankiecie również 2 pytania, które pojawiają się w każdej edycji badania. Pierwsze odnosiło się do tego, czy integracja w ramach UE powinna przyspieszyć, zwolnić, czy pozostać na dotychczasowym poziomie. Chodzi tutaj o ilość decyzji podejmowanych na poziomie unijnym. Zaskakujące może okazać się to, że w porównaniu do ostatnich wersji badania, poparcie dla każdej z tych opcji stopniało. Respondenci zamiast wybrać konkretną odpowiedź bardzo często zachowywali się powściągliwie i wybierali opcję „nie mam zdania”.

Pytanie o poziom integracji ujawniło także znaczące różnice, jakie występują w tej kwestii pomiędzy poszczególnymi państwami. Największymi euro-entuzjastami okazali się Włosi, Belgowie, Austriacy oraz Hiszpanie. Z kolei młodzi eurosceptycy dominowali w Czechach, Norwegii, Finlandii i w Estonii.

Młodzież została również zapytana o to, czy Unia Europejska powinna przyjmować do swojego grona więcej państw. Średnio w Europie za takim rozwiązaniem opowiedziało się 48,7 proc. ankietowanych. Z kolei liczba przeciwników, w porównaniu do poprzedniego badania, spadła o 6,6 proc. i wyniosła 39,7 proc. Nie dziwi fakt, że najwięcej odpowiedzi na „tak” można było odnotować wśród krajów pretendujących do członkowstwa w UE. Są to Ukraina, Turcja, Serbia oraz Chorwacja.

Rekordowa liczba uczestników sondażu
W omawianej edycji Ogólnoeuropejskiego Badania Opinii Młodzieży, które zostało poświęcone prawom gejów i lesbijek, uczestniczyło aż 5624 młodych ludzi z 45 krajów europejskich, w wieku od 16 do 27 lat. Badanie zostało przeprowadzone przez Europejski Parlament Młodzieży pomiędzy 12 a 25 września tego roku, przy współpracy z fundacją Mercator. Poprzednie sondaże European Youth Polls dotyczyły opinii młodych ludzi na temat Internetu, zmian klimatycznych, polityki migracyjnej i azylowej, a także kryzysu zadłużenia w strefie euro.

Europejski Parlament Młodzieży (EYP) jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową działającą od 1987 r. Obecnie to jedna z największych platform debaty i edukacji politycznej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. EYP składa się z sieci 36 komitetów narodowych, a jego przedstawicielem w Polsce jest EYP Poland.

Poprzednie badania:

Przedostatnie badanie dotyczyło możliwych rozwiązań kryzysu finansowego w Europie, czyli odpowiedzi młodych ludzi na europejski kryzys zadłużeniowy.

Kolejne badanie przybliżało opinie młodych ludzi nt. internetu. Miało to związek z głośną sprawą umowy handlowej ACTA i buntem, jaki podnieśli wówczas głównie młodzi, w celu ochrony wolności w sieci.

Jeszcze wcześniej badanie dotyczyło zdania młodych na temat zmian klimatycznych. Młodzi Europejczycy byli gotowi poprzeć działania zmierzające do większej ochrony środowiska, nawet jeśli sami musieliby za to zapłacić.

Pytano również o politykę migracyjną i azylową. Młodzi opowiedzieli się wówczas za liberalnym rynkiem pracy, który w żaden sposób nie dyskryminowałby migrantów, nawet w dobie kryzysu. Zgodnie stwierdzono, że wszystkie państwa UE powinny przyjmować ludzi proszących o azyl i zalecali przekazania kompetencji w tej sferze instytucjom ponadnarodowym.

W pierwszych sondażach pytano młodych parlamentarzystów o kryzys zadłużenia w strefie euro. 90 proc. badanych pragnęła wówczas większych kompetencji Unii Europejskiej, a przekazywaną państwom pomoc prawie ¾ uznało za wyraz solidarności.Źródło: eyp.org
uniaeuropejska.org
Data publikacji w portalu: 2013-04-27
Podoba Ci się artykuł? Możesz go skomentować, ocenić lub umieścić link na swoich stronach:
Aktualna ocena: ocena: 0 /głosów:
Zaloguj się, aby zagłosować!
OPINIE I KOMENTARZE+ dodaj opinię  


Dopisywanie opini, tylko dla zarejestrowanych użytkowniczek portalu

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

© KOBIETY KOBIETOM 2001-2022