WYCIE HIEN DO KSI石YCA RACEJ ZAR覹KI

Lizurej Marzena
TOP覴 RZE珺IONY NAD WEJIEM

mia砤 racj Ariadno
u縴tek jaki mo縩a zrobi ze sznurka
i to wszystko inne
czy wystarczy je秎i tu poczekam
砤duj眂 baterie s硂neczne sposobem jaszczurczym
piosenki - tlenione pasma s丑w
zaplecione w warkoczu melodii
Ariadno, twoje wi陑y s doskona砮
m體i砤 dop髃i n罂 nas nie roz潮czy
obtarte nadgarstki
krwawa szminka ust str罂ka j陑yka
ko硑sze si p阾la jak dzieci阠a hu秚awka
Ariadno
czy on Aleksander Wielki
musi 縠laznym ostrzem
rozcina w陑e gordyjski
jak zawsze
gdy tak dobrze si bawimy
czy to wystarczy by odesz砤
piasek ma po硑sk herbaty
pozostaj mi blizny oparze
i rozwi眤anie rebusu labiryntu
przyniesione wczoraj w telegramie:
PRAWDA JEST UMIESZCZONA
NA WYSOKOI WZROKU
czy to aby wystarczy

Wroc砤w IV 1999

ZE SSW SI PLECIE WIANKI, KOSZYKI, BZDURY

s piek砤 bardziej realne
ni sp阾ane wi陑ami flak體
niejedno 縴cie
naturalistyczne powie禼i
wpisane w lich metafor
Ig砤 pod cienkim pergaminem sk髍y
Nitka czerwonego p硑nu
Nitka 矿硉ego p硑nu
AAAA!!!
atrament staje si tanim symbolem
gdy stukam na klawiaturze PC
w bia硂 - czarnej Casablance
literki jak 硓y sp硑wa硑 na deszczu
chcia砤bym zatopi ci
w srebrnej rt阠i
kostiumu Paco Rabana
albo taniej
w aluminiow foli
byle by 秝ieci砤 hologramem techno
porzu mrok Czajkowskiego
masz biodra stworzone do b阞n體
砤馽uch na ustach
ch丑d

ars poetica
jak to brzmi
nic tylko wsun辨 dwa palce
do gard砤
i rzygn辨
ju lepiej

Na szkle lufki rysa Umalowana
Od wewn眛rz popio砮m Wkr阠am
W ni zwitek li禼i Ogrzewam
P硂n眂 zapa砶
s s硂wa i dzia砤nia
dzia砤nia s matematyczne
wyrazy przenosz realno舵
na plecach
narz阣zia nieporozumie
oparta o barierk balkonu
kontempluj wszech秝iat
bardziej niesko馽zony ni
liczba pi... (doko馽z sama)
Kreska Rysunek na lusterku
Znikaj眂e punkty Przez rurk
Zagl眃a ociemnia硑 czas

s? nie ma
nic nie ma? nie ma
a kiedy b阣? nic nie ma

16 VIII 1999 Wroc砤w

HOMO ZNACZY CZWIEK IESZNE, NIE

pomi阣zy dziwk a arystokrat
pomi阣zy kiblem a uniwersytetem
pomi阣zy tandet a wyrafinowaniem
pomi阣zy chwil a tradycj
pomi阣zy fuck me a carpe dies flores
pomi阣zy cia砮m a ciastem
pomi阣zy b髄em a bulimi
pomi阣zy mi硂禼i a nico禼i
pomi阣zy krwi a winem
pomi阣zy winem a 秔iewem
pomi阣zy 秔iewem a 砤b阣ziem
pomi阣zy znakiem zapytania
a jego d硊g szyj
pomi阣zy Martin Navratilow
a Martinem Heideggerem
pomi阣zy farb do w硂s體 a amfetamin
pomi阣zy farb w sprayu a telewizorem
pomi阣zy testem na wytrzyma硂舵
a testem na obecno舵 wirusa
trzy kropki...

Wroc砤w Dworzec G丑wny IX 1999

***


OTO MOJE TMACZENIE „PIEI PATOGRAFICZNEJ” SAFONY

w odci秐i阾e na prze禼ieradle twoje
kszta硉y
zagruntowane p丑tno blade
kredowe wargi
trupi ch丑d welonu
marsz mendelsona in memory
nieszczerze wciskam ci
kwiaty dziewiczo liliowe
m體i眂, 縠 mo縠
mimo wszystko
b阣ziesz szcz甓liwa
beze mnie

X 1999

MENADY SZCZEKAJE NA M覬 DYMIY GR覤

Orfeuszem urodzi砤m si nad ranem
krzyk matki miesza si z krwi
秐ieg zalega parapety go酬bie
marz硑 na dworcu ojciec pi
nie wiem czy z rado禼i

Orfeuszem naznaczy砤 mnie Cyganka
uk砤d gwiazd kilka przekle駍tw
linie papilarne
czerwona wst笨eczka przy w髗ku

Orfeuszem prowadzona od przypadku do przypadku
imi pierwszej kochanki
gitara z krzywym gryfem

Orfeuszem wydrwi硂 mnie piek硂
Eurydyka ze 秏iechem odwracaj眂a g硂w

Wroc砤w 2000
Data publikacji w portalu: 2003-07-29
« poprzedni wiersz nast阷ny wiersz »

Witaj, Zaloguj si

KONTAKT

Wy秎ij sw骿 tekst! - napisz do Namaste
podpisz swoja prac nickiem lub imieniem
(je秎i chcesz: nazwiskiem), je秎i chcesz napisz sw骿 e-mail, podamy go w podpisie.

NASZA TW覴CZOζ

Jest jak delikatny kwiat. Ka縟a jej forma zawiera 秎ady g酬bokich wzrusze i emocji, przenosi pami赕 o czasie minionym, chroni od zapomnienia chwile.

Tutaj jest miejsce dla Ciebie. Je秎i pisa砤, piszesz lub pisa zamierzasz, nie chowaj efekt體 swojego natchnienia do szuflady, podziel si nimi.

Tu nikt nie ocenia, nie krytykuje. Mo縠sz przysy砤 teksty podpisane imieniem b眃 pseudonimem, o dowolnej tematyce i formie. Mo縠 to dobre miejsce na debiut i nie tylko.

Zdecyduj si.
To w砤秐ie od Ciebie b阣zie zale縜 kszta硉 tej strony. Zapraszam do jej wsp蟪tworzenia.

Namaste

Ostatnio komentowane:

lesbijka Znane lesbijki
smaku Ja te bym si wstydzi砤 potem, gdybym zrobi砤 jaki b潮d w artykule, bo kiedy pisze si komentarze, to wiadomo, 縠 aby pisa i nawet si nie sprawdza za bardzo, bo to bie勘ce, jak... opinia dodana 2020-07-01 21:49:15
muzyka Zawsze mocno 縴砤m i teraz mam co wspomina
Hitoshi W pi眛ek by砤m na koncercie Closterkeller. Anja jest niesamowit kobiet, jest charyzmatyczna, silna i pewna siebie, da砤 przepi阫ny wyst阷. Uwielbiam j.... opinia dodana 2012-11-05 20:27:47
literatura Rado舵 seksu lesbijskiego - Newman Felice
ma mo縠 kto do sprzedania t ksi笨k ??

Do潮cz do naszej spo砮czno禼i!

nowe i najaktywniejsze profile:

© KOBIETY KOBIETOM 2001-2020