KOLEJNY NUDNY TEKST O NIESZCZ师LIWEJ MII

Anio砮k
Smutne wiersze nudz lub chwytaj za serce.

Kunsztu mi brak,

opr骳z ckliwej nudy nie napisz nic wi阠ej.
By砤m mimem we w砤snym pude砶u -

wymy秎i砤m je.

Nie otwiera dop髃i wi阠ej w nim tlenu ni tlenku!
Wtedy Ty jednym spojrzeniem ramy w py obr骳i砮,

wbrew mojej woli,

moje bezpieczne, nieodpowiedzialne 縴cie wywr骳i砮.
Kaza砮 mi pokocha - tak wi阠 pokocha砤m.

Z bol眂ym sercem, ale

ca潮 dusz Tobie i tylko Tobie odda砤m.
Straci砤m suwerenno舵 i w砤sn wol porzuci砤m,

tak zwane uczucia

wype硁i硑 pustk, kt髍 sercem nazyw砤m.
B阣眂 zimn i oboj阾n 縴硂 mi si dobrze

z Tob

niepewna siebie i przestraszona, szcz甓liwa? Mo縠.
Tak powinno by, bo Ty mnie tak kocha砮.

Pozwoli砤m

aby mnie prowadzi i tak mnie rozebra砮.
Zdar砮 ze mnie wszystko w co obros砤m latami:

skorup do秝iadcze,

nauczek, prawd, mora丑w... wszystko upad硂 mi阣zy nami.
Na starym dywanie leg砤 moja duma

wraz z bielizn.

Czy co opr骳z Ciebie znaczenie jakie ma?
Utraci砤m sens, porzuci砤m morale, odda砤m cia硂

dla Ciebie

ju nic wi阠ej mi nie zosta, a jednak wci笨 Ci ma硂.
Pragniesz wci笨 wi阠ej, wymagasz niemo縧iwego.

By砤m 縴ciem

nie pozosta硂 we mnie nic r體nie jak to dobrego.
By砤m 縴ciem - jestem trupem. Dzi阫i Tobie.

Jednym zdaniem

obr骳i砮 moj rado舵 w proch i trzymasz j przy sobie.
Masz mnie w gar禼i i na ka縟e 縴czenie,

a jednak

to niewolnictwo jest dla mnie jak po縴wienie.
Uzale縩iam si, karmi si Twoja nikotyn,

oddycham z Tob,

truj m骿 organizm ka縟 cz眘tk Twoj.
Wyka馽za mnie to uczucie, trac si酬 by postawi krok

w drug stron,

z dala od Ciebie. Jak najdalej st眃.
Uciekaj眂 po policzkach sp硑waj mi 硓y.

Nie chc, ale

dla siebie samej musz. Wiem, 縠 秝iat jest z硑.
Wierz, 縠 z砮 jest wszystko tylko nie Ty.

My秎 to,

mimo 縠 czuj na karku Tw骿 縠lazny chwyt.
Dajesz mi odetchn辨, nie skaml o lito舵.

Tul Ci,

chc poca硂wa i nadal przysi阦am Ci mi硂舵.
Twoja twarz nie przypomina ju tej ukochanej.

Przera縜 mnie.

koral Twoich oczu, wzrok omamiony po勘daniem.
K砤d si przed Tob ze 硓ami w oczach prosz,

pozwalam,

znowu opanowujesz mnie sob, a ja jako to znosz.
Czekam a sko馽zysz i pozwolisz odetchn辨,

co nie jest tak,

jak by powinno. Zamierasz. Nie mog Ci odepchn辨.
Czuj sw眃 znajomy, czuj ciep硑 p硑n, czuj bezw砤d,

a potem tylko b髄.

Otwieram oczy aby z domys丑w posk砤da jaki 砤d.
Widz jak przez mg酬, d硂ni si阦am gdzie w 秝iat.

A Ty le縴sz tak

i szepczesz czule, tak jak w pierwszy raz:
Jeste ostatni kobiet, kt髍 pokocha砮m.

Teraz ja dla Ciebie

te ostatecznym kochankiem si sta砮m.
Data publikacji w portalu: 2013-03-06
« poprzedni wiersz nast阷ny wiersz »

Witaj, Zaloguj si

KONTAKT

Wy秎ij sw骿 tekst! - napisz do Namaste
podpisz swoja prac nickiem lub imieniem
(je秎i chcesz: nazwiskiem), je秎i chcesz napisz sw骿 e-mail, podamy go w podpisie.

NASZA TW覴CZOζ

Jest jak delikatny kwiat. Ka縟a jej forma zawiera 秎ady g酬bokich wzrusze i emocji, przenosi pami赕 o czasie minionym, chroni od zapomnienia chwile.

Tutaj jest miejsce dla Ciebie. Je秎i pisa砤, piszesz lub pisa zamierzasz, nie chowaj efekt體 swojego natchnienia do szuflady, podziel si nimi.

Tu nikt nie ocenia, nie krytykuje. Mo縠sz przysy砤 teksty podpisane imieniem b眃 pseudonimem, o dowolnej tematyce i formie. Mo縠 to dobre miejsce na debiut i nie tylko.

Zdecyduj si.
To w砤秐ie od Ciebie b阣zie zale縜 kszta硉 tej strony. Zapraszam do jej wsp蟪tworzenia.

Namaste

Ostatnio komentowane:

lesbijka Znane lesbijki
smaku Ja te bym si wstydzi砤 potem, gdybym zrobi砤 jaki b潮d w artykule, bo kiedy pisze si komentarze, to wiadomo, 縠 aby pisa i nawet si nie sprawdza za bardzo, bo to bie勘ce, jak... opinia dodana 2020-07-01 21:49:15
muzyka Zawsze mocno 縴砤m i teraz mam co wspomina
Hitoshi W pi眛ek by砤m na koncercie Closterkeller. Anja jest niesamowit kobiet, jest charyzmatyczna, silna i pewna siebie, da砤 przepi阫ny wyst阷. Uwielbiam j.... opinia dodana 2012-11-05 20:27:47
literatura Muskaj眂 aksamit - Waters Sarah
Czyta砤m i p蠹niej widzia砤m film BBC. Polecam obie wersje, a na deser \" Z硂dziejk闬" \r\nFantastyczne...

Do潮cz do naszej spo砮czno禼i!

nowe i najaktywniejsze profile:

© KOBIETY KOBIETOM 2001-2020