Wrocław. VII Wrocławski Marsz Równości

2016-10-03
Już po raz siódmy prze­maszeru­jemy przez Wrocław, w tym roku pod hasłem: “Prawa człowieka, a nie świato­pogląd!” Wyjdziemy na ulice miasta, by przy­pom­nieć, że wszyscy rodz­imy się wolni i równi pod wzglę­dem swej god­ności i swych praw.

Wszyscy mamy takie samo prawo do życia, bez­pieczeństwa, do kocha­nia kogo chcemy, decy­dowa­nia o tym czy będziemy mieć rodziny i dzieci czy nie. Jesteśmy w sytu­acji, w której poli­tycy, wspierani przez koś­ciół katolicki, decy­dują za kobi­ety i mężczyzn o ich życiu, wyb­o­rach, ciałach, prokreacji i sek­su­al­ności i nazy­wają dyskusję o tym „spo­rami świato­poglą­dowymi”. To nie są żadne „spory świato­poglą­dowe”. To pod­sta­wowe prawa człowieka do wol­ności oso­bis­tej. Prawa człowieka muszą być zag­waran­towane przez państwo bez względu na to, jakich mamy poli­tyków i nie mogą być zależne od woli więk­szości. Poli­tycy są zobow­iązani do tego, by chronić wszys­t­kich swoich oby­wa­teli, dać im takie same prawa do życia, wypowiedzi i do roz­woju. Prawa człowieka nie wyma­gają uza­sad­nień, uza­sad­nień wyma­gają odstępstwa od tych praw! Reg­u­lacje prawne doty­czące związków part­ner­s­kich, małżeństw homosek­su­al­nych, abor­cji czy invitro to nie tem­aty zastępcze, ale pod­stawa społeczeństwa obywatelskiego.

Dlat­ego 3 października, tuż przed kole­jnymi wyb­o­rami, wyjdziemy na ulice Wrocławia i będziemy skandować, że:
Jesteśmy wolni i mamy prawo do decy­dowa­nia o sobie.
Tylko my możemy i powin­niśmy decy­dować, jak i z kim będziemy żyć.
Nie godz­imy się na dzie­le­nie przez poli­tyków ludzi na lep­szych i gorszych, tych z pełnią praw i społeczny mar­gines.
Nie godz­imy się na dyskrymi­nację osób, które w wąsko pojętej kat­e­gorii „nor­mal­ności” się nie mieszczą.
Sprze­ci­wiamy się homo­fo­bii, sek­siz­mowi, rasiz­mowi i wszelkiej kseno­fo­bii.
Żądamy skutecznej poli­tyki anty­dyskrymi­na­cyjnej, przede wszys­tkim edukacji ludzi młodych.
Chcemy żyć w kraju – w świecie – w którym prawa człowieka są szanowane i przestrzegane!

Prawo człowieka do wol­ności, god­ności i decy­dowa­nia o sobie to nie żaden „światopogląd”.

Jeśli powyższe pos­tu­laty są Ci bliskie, chcesz przełamy­wać społeczną bier­ność i bezrad­ność, przyjdź na VII Wrocławski Marsz Równości. Zapraszamy!

Zbiórka w sobotę 3 października 2014 o godz. 13:00
pod pom­nikiem Bolesława Chro­brego, ul. Świdnicka.

Bądźmy widoczni pod­czas marszu! Kolorowe stroje, prze­bra­nia, maski, flagi, trans­par­enty i wszys­tkie inne gadżety wskazane. Nie przynosimy tylko emblematów par­tii poli­ty­cznych. Na marszu będziemy razem nieść flagi i trans­par­enty.
Zapraszamy!
Kultura równości
Podoba Ci się wydarzenie? Możesz go skomentować, ocenić lub umieścić link na swoich stronach:
Aktualna ocena: ocena: 0 /głosów:
Zaloguj się, aby zagłosować!
OPINIE I KOMENTARZE+ dodaj opinię  


Dopisywanie opini, tylko dla zarejestrowanych użytkowniczek portalu

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Witaj, Zaloguj się

DODAJ ZAPROSZENIE

Organizujesz imprezę? Wiesz coś o ciekawym wydarzeniu? Opublikuj to na naszej stronie! - dodaj wydarzenie

Masz uwagi, zauważyłaś błędy na tej stronie?
A może chciałabyś opublikować swój tekst?
- Napisz do nas!

NEWSLETTER I SPOŁECZNOŚCI

Chcesz być powiadamiana o nowościach w portalu? Zarejestruj się i zaprenumeruj nasz newsletter lub kanał Nowości RSS!
Możesz też dołączyć do naszej strony na Facebook lub Twitter. Zapraszamy!

Ostatnio komentowane:

lesbijka Znane lesbijki
Julia_ Doda opowiadała przecież, że swój pierwszy raz miała z dziewczyną :) opinia dodana 2018-08-13 20:32:07
muzyka Zawsze mocno żyłam i teraz mam co wspominać
Hitoshi W piątek byłam na koncercie Closterkeller. Anja jest niesamowitą kobietą, jest charyzmatyczna, silna i pewna siebie, dała przepiękny występ. Uwielbiam ją.... opinia dodana 2012-11-05 20:27:47
literatura Rose Madder - King Stephen
d should provide a cushty support for any heel along with ankle.\nWakeboard basics vary in elasticity...
© KOBIETY KOBIETOM 2001-2018