Wrocław. VII Wrocławski Marsz Równości

2016-10-03
Już po raz siódmy prze­maszeru­jemy przez Wrocław, w tym roku pod hasłem: “Prawa człowieka, a nie świato­pogląd!” Wyjdziemy na ulice miasta, by przy­pom­nieć, że wszyscy rodz­imy się wolni i równi pod wzglę­dem swej god­ności i swych praw.

Wszyscy mamy takie samo prawo do życia, bez­pieczeństwa, do kocha­nia kogo chcemy, decy­dowa­nia o tym czy będziemy mieć rodziny i dzieci czy nie. Jesteśmy w sytu­acji, w której poli­tycy, wspierani przez koś­ciół katolicki, decy­dują za kobi­ety i mężczyzn o ich życiu, wyb­o­rach, ciałach, prokreacji i sek­su­al­ności i nazy­wają dyskusję o tym „spo­rami świato­poglą­dowymi”. To nie są żadne „spory świato­poglą­dowe”. To pod­sta­wowe prawa człowieka do wol­ności oso­bis­tej. Prawa człowieka muszą być zag­waran­towane przez państwo bez względu na to, jakich mamy poli­tyków i nie mogą być zależne od woli więk­szości. Poli­tycy są zobow­iązani do tego, by chronić wszys­t­kich swoich oby­wa­teli, dać im takie same prawa do życia, wypowiedzi i do roz­woju. Prawa człowieka nie wyma­gają uza­sad­nień, uza­sad­nień wyma­gają odstępstwa od tych praw! Reg­u­lacje prawne doty­czące związków part­ner­s­kich, małżeństw homosek­su­al­nych, abor­cji czy invitro to nie tem­aty zastępcze, ale pod­stawa społeczeństwa obywatelskiego.

Dlat­ego 3 października, tuż przed kole­jnymi wyb­o­rami, wyjdziemy na ulice Wrocławia i będziemy skandować, że:
Jesteśmy wolni i mamy prawo do decy­dowa­nia o sobie.
Tylko my możemy i powin­niśmy decy­dować, jak i z kim będziemy żyć.
Nie godz­imy się na dzie­le­nie przez poli­tyków ludzi na lep­szych i gorszych, tych z pełnią praw i społeczny mar­gines.
Nie godz­imy się na dyskrymi­nację osób, które w wąsko pojętej kat­e­gorii „nor­mal­ności” się nie mieszczą.
Sprze­ci­wiamy się homo­fo­bii, sek­siz­mowi, rasiz­mowi i wszelkiej kseno­fo­bii.
Żądamy skutecznej poli­tyki anty­dyskrymi­na­cyjnej, przede wszys­tkim edukacji ludzi młodych.
Chcemy żyć w kraju – w świecie – w którym prawa człowieka są szanowane i przestrzegane!

Prawo człowieka do wol­ności, god­ności i decy­dowa­nia o sobie to nie żaden „światopogląd”.

Jeśli powyższe pos­tu­laty są Ci bliskie, chcesz przełamy­wać społeczną bier­ność i bezrad­ność, przyjdź na VII Wrocławski Marsz Równości. Zapraszamy!

Zbiórka w sobotę 3 października 2014 o godz. 13:00
pod pom­nikiem Bolesława Chro­brego, ul. Świdnicka.

Bądźmy widoczni pod­czas marszu! Kolorowe stroje, prze­bra­nia, maski, flagi, trans­par­enty i wszys­tkie inne gadżety wskazane. Nie przynosimy tylko emblematów par­tii poli­ty­cznych. Na marszu będziemy razem nieść flagi i trans­par­enty.
Zapraszamy!
Kultura równości
Podoba Ci się wydarzenie? Możesz go skomentować, ocenić lub umieścić link na swoich stronach:
Aktualna ocena: ocena: 0 /głosów:
Zaloguj się, aby zagłosować!
OPINIE I KOMENTARZE+ dodaj opinię  


Dopisywanie opini, tylko dla zarejestrowanych użytkowniczek portalu

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

zoo
  DODAJ ZAPROSZENIE  
Organizujesz imprezę? Wiesz coś o ciekawym wydarzeniu? Opublikuj to na naszej stronie! - dodaj wydarzenie

NEWSLETTER I SPOŁECZNOŚCI

Chcesz być powiadamiana o nowościach w portalu? Zarejestruj się i zaprenumeruj nasz newsletter lub kanał Nowości RSS!
Możesz też dołączyć do naszej strony na Facebook lub Twitter. Zapraszamy!

Ostatnio komentowane:

news Donald Trump nie chce finansowania organizacji promujących aborcję za granicą
justsomebody10 Posługiwanie się przykładem N. Vujicica nie ma, moim zdaniem, większego sensu, bo to jest wyjątek na tle setek tysięcy niepełnosprawnych. Od dzieciństwa był otoczony opieką, wsparciem,... opinia dodana 2017-02-11 13:52:24
muzyka Zawsze mocno żyłam i teraz mam co wspominać
Hitoshi W piątek byłam na koncercie Closterkeller. Anja jest niesamowitą kobietą, jest charyzmatyczna, silna i pewna siebie, dała przepiękny występ. Uwielbiam ją.... opinia dodana 2012-11-05 20:27:47
literatura Lesbos Najlepsze opowiadania erotyczne - Warnock Kathleen
Ciekawe opowiadania :) wciągające ! polecam.\r\n\r\nPS. Odsprzedam za pare groszy . Więcej info na @.

Dołącz do naszej społeczności!

nowe i najaktywniejsze profile:

© KOBIETY KOBIETOM 2001-2017