BAYER Foresto - Obroża przeciw pchłom i kleszczom dla dużych psów (dł. 70cm) cena

BAYER Foresto - Obroża przeciw pchłom i kleszczom dla dużych psów (dł. 70cm)

BAYER Foresto - Obroża przeciw pchłom i kleszczom dla dużych psów (dł. 70cm) - ceny w 3 sklepach internetowych, sierpień 2019.

Specyfikacja, opisy w sklepach:

UWAGA!!! Nie wystawiamy faktury VAT!!! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkt jest dostępny do sprzedaży tylko w przypadku odbioru osobistego lub zlecenia odbioru w wybranej firmie kurierskiej. Obroża przeciw kleszczom.

Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża dla psów > 8 kg Produkt z długą datą ważności - do roku 2023 Obroża Foresto to produkt służący do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku Rhipicephalus sanguineus orazIxodes ricinus oraz pcheł Ctenocephalides canis u psów. To wyjątkowo skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie: pewna i pełna ochrona na cały sezon. Działa również skuteczne na larwy, nimfy i dorosłe osobniki kleszczy. Obroża jest wodoodporna.Bezzapachowa obroża, w kolorze szarym przeznaczona dla psów, których masa ciała przekracza 8 kg. Długość: 70 cm Wskazania lecznicze dla poszczególnych gatunków: Psy:W celu leczenia i zapobiegania inwazji pcheł (Ctenocephalides felis, C. canis) przez okres 7 - 8 miesięcy. W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez 8 miesięcy.Foresto może być stosowane jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).Produkt wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija kleszcze) w przypadku inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) oraz odstraszającą (zapobiega żerowaniu) przy inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy.W przypadku uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może: nie; spowodować śmierci pajęczaków w ciągu 48 godzin; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie zapobiegające inwazji nowych kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży.Produkt zapewnia pośrednią ochronę przed przeniesieniem patogenów Babesia canis vogeli oraz Ehrlichia canis przez gatunek kleszcza Rhipicephalus sanguineus tym samym redukuje ryzyko babeszjozy oraz erlichiozy psów przez okres 7 miesięcy.Ograniczenie ryzyka zarażenia pierwotniakami Leishmania infantum przenoszonymi przez muchówki Phlebotomus (muchy piaskowe), przez okres do 8 miesięcy.W celu leczenia inwazji wszołów (Trichodectes canis). Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą Skład: Substancje czynne:Jedna obroża o długości 70 cm (45 g) zawiera imidaklopryd w dawce 4,5 g oraz flumetrynę w dawce 2,03 g jako substancje czynne.Substancje pomocnicze:Tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czarny (E 172), di-n-butylu adypinian, glikolu propylenowego dikaprylokapronian, olej sojowy epoksydowany, kwas stearynowy, winylu polichlorekProdukt opakowany jest w torebkę z PETP/PE.Okres ważności zapakowanego i nieotwieranego produktu to 5 lat. Zalecenia dotyczące stosowania: Produkt wyłącznie do stosowania zewnętrznego, podanie na skórę. Jedna obroża do założenia na szyję jednego zwierzęcia.U kotów i małych psów o masie ciała do 8 kg stosuje się jedną obrożę o długości 38 cm.U psów o masie ciała powyżej należy stosować obrożę dla psów o masie ciała > 8 kg o długości 70 cm. Należy wyjąć obrożę z opakowania i z torebki ochronnej bezpośrednio przed zastosowaniem.Należy rozwinąć obrożę i upewnić się, że na jej wewnętrznej stronie: nie; ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń. Należy założyć obrożę na szyję zwierzęcia i dostosować jej długość, pamiętając, aby: nie; zaciskać zbyt mocno. Powinno się zachować odstęp pozwalający na włożenie dwóch palców pomiędzy obrożę a szyję zwierzęcia. Należy przeciągnąć wolną końcówkę obroży przez szlufkę i odciąć niepotrzebny odcinek, pozostawiając jego długość ok. 2 cm. Nie odcięcie niepotrzebnego odcinka może spowodować jego haczenie, przeszkadzanie i denerwowanie zwierzęcia, w gorszych przypadkach również gorsze działanie obroży przez podwijanie się.Zwierzę powinno nosić obrożę nieprzerwanie w celu zapewnienia 8-miesięcznego okresu ochrony. Po upływie tego okresu obrożę należy zdjąć. Zalecane jest okresowe sprawdzanie i dostosowywanie zamocowania obroży, szczególnie w okresie szybkiego wzrostu szczeniąt.Obroża została wyposażona w mechanizm zamknięcia zabezpieczającego przed niepożądanym otwarciem. W przypadku zaczepienia obroży o jakiś przedmiot, zwierzę będzie w stanie samodzielnie poszerzyć obrożę wystarczająco, aby móc szybko się uwolnić. Ostrzeżenia: Obroża w ciągu 24 - 48 h po inwazji spowoduje śmierć kleszczy i ich odpadanie od żywiciela, bez możliwości uprzedniego pożywienia się krwią. Nie można jednak całkowicie wykluczyć możliwość wczepienia się pojedynczych osobników, a co za tym idzie również przenoszenia się chorób zakaźnych, szczególnie podczas niekorzystych

UWAGA: Ze względu na przepisy prawne: nie; wysyłamy obróż, dostępne są jedynie przy odbiorze własnym z naszej firmie,: nie; sprzedajemy tego typu produktów dla sklepów zoologicznych i gabinetów weterynaryjnych. Foresto obroża dla dużych psów 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża dla psów > 8 kg Seresto 4.50 g + 2.03 g, collar for dogs > 8 kg [AT, BE, CY, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE, UK] Foresto 4.50 g + 2.03 g, collar for dogs > 8 kg [BG, CZ, EE, HU, LT, LV, RO, SK, SI] 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancje czynne: Jedna obroża o długości 70 cm (45 g) zawiera imidaklopryd w dawce 4,5 g oraz flumetrynę w dawce 2,03 g jako substancje czynne. Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Obroża. Obroża w kolorze szarym, bezzapachowa. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Docelowe gatunki zwierząt Psy ( > 8 kg) 4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt W celu leczenia ( Ctenocephalides felis ) i zapobiegania inwazji pcheł (Ctenocephalides felis,C. canis ) przez okres 7 do 8 miesięcy. W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez 8 miesięcy. Foresto może być stosowane jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Produkt wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija kleszcze) w przypadku inwazji kleszczy ( Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus ) oraz odstraszającą (zapobiega żerowaniu) przy inwazji kleszczy ( Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy. W przypadku uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może: nie; spowodować śmierci pajęczaków w ciągu 48 godzin; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie zapobiegające inwazji nowych kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży. Produkt zapewnia pośrednią ochronę przed przeniesieniem patogenów Babesia canis vogeli oraz Ehrlichia canis przez gatunek kleszcza Rhipicephalus sanguineus tym samym redukuje ryzyko babeszjozy oraz erlichiozy psów przez okres 7 miesięcy. W celu leczenia inwazji wszołów ( Trichodectes canis ). 4.3 Przeciwwskazania Nie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. 4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt Ogółem, w ciągu 24 do 48 godzin po inwazji produkt spowoduje śmierć kleszczy i ich odpadanie od żywiciela, bez możliwości uprzedniego pożywienia się krwią. Nie można wykluczyć ryzyka wczepienia się pojedynczych kleszczy po zastosowaniu leczenia. Dlatego też: nie; można całkowicie wykluczyć ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych przez kleszcze, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków. Najlepiej, gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu występowania pcheł lub kleszczy. Tak jak w przypadku wszystkich produktów do długotrwałego stosowania miejscowego, okresy nadmiernego sezonowego zrzucania sierści mogą prowadzić do tymczasowego niewielkiego zmniejszenia skuteczności leczenia w wyniku utraty tej części dawki substancji czynnych, która została rozprowadzona na sierści. Uzupełnienie dawki substancji czynnych z obroży rozpoczyna się natychmiast, dzięki czemu pełna skuteczność zostaje ponownie osiągnięta bez konieczności stosowania dodatkowego leczenia lub wymiany obroży. Dla uzyskania optymalnego efektu eliminacji pcheł przy silnej inwazji w pomieszczeniach domowych, może być konieczne zastosowanie w środowisku odpowiedniego produktu owadobójczego. Produkt jest wodoodporny; jego skuteczność pozostaje niezmieniona w przypadku zmoczenia zwierzęcia. Jednakże, należy unikać długotrwałej, intensywnej ekspozycji na działanie wody lub nadmiernego stosowania szamponu, gdyż może to spowodować skrócenie czasu działania produktu. Badania wykazują, że comiesięczne mycie szamponem lub zanurzanie w wodzie: nie; powoduje znaczącego skrócenia 8-miesięcznego okresu skuteczności przeciwkleszczowej po rozprzestrzenieniu się substancji czynnej w okrywie włosowej, podczas gdy skuteczność przeciwpchelna produktu stopniowo ulega zmniejszeniu, począwszy od 5 miesiąca. 4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Nie dotyczy Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Torebkę zawierającą obrożę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym do momentu zastosowania produktu. Tak jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych weterynaryjnych, należy uniemożliwić małym dzieciom zabawę obrożą oraz wkładanie jej do ust. Nie powinno się zezwalać zwierzętom noszącym obrożę na spanie w tym samym łóżku co właściciele, a zwłaszcza dzieci. Osoby, u których występuje nadwrażliwość na składniki obroży powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Należy natychmiast usunąć pozostałości lub odcięte fragmenty obroży (patrz punkt 4.9). Po założeniu obroży należy umyć ręce zimną wodą. 4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia) W rzadkich przypadkach w ciągu pierwszych kilku dni po założeniu obroży może wystąpić nieznaczna zmiana w zachowaniu polegająca na drapaniu miejsca aplikacji, u zwierząt, które: nie; są przyzwyczajone do noszenia obroży. Należy upewnić się, że obroża: nie; została założona zbyt ciasno. Mogą wystąpić łagodne reakcje w miejscu podania takie jak świąd, rumień oraz utrata sierści. Reakcje te są zgłaszane jako rzadkie i zazwyczaj ustępują w ciągu 1 do 2 tygodni bez konieczności zdejmowania obroży. W pojedynczych przypadkach może być zalecane tymczasowe zdjęcie obroży do momentu ustąpienia objawów. W bardzo rzadkich przypadkach, mogą wystąpić takie reakcje w miejscu podania jak zapalenie skóry, egzema, rumień lub utrata sierści i w takiej sytuacji zalecane jest zdjęcie obroży. W rzadkich przypadkach u psów mogą wystąpić objawy neurologiczne takie jak ataksja, konwulsje i drgawki. W takich przypadkach zalecane jest zdjęcie obroży. Również w rzadkich przypadkach u psów, mogą początkowo wystąpić lekkie i przemijające objawy takie jak osowiałość, zmiana apetytu, ślinienie, wymioty i biegunka. Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą reguła: - bardzo często (występuje częściej niż u 1 na 10 zwierząt) - często (występują u 1 do 10 na 100 zwierząt) - niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 zwierząt) - rzadko (występują u 1 do 10 na 10000 zwierząt) - bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 zwierząt) 4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności Badania laboratoryjne dotyczące flumetryny lub imidakloprydu przeprowadzone na szczurach i królikach: nie; wykazały żadnego szkodliwego działania na płodność lub zdolności rozrodcze, jak również: nie; wykazały żadnych działań teratogennych lub toksycznych dla płodu. Jednakże,: nie; określono bezpieczeństwa stosowania omawianego produktu leczniczego weterynaryjnego u docelowego gatunku zwierząt w okresie ciąży i laktacji. Dlatego też, w związku z brakiem danych na ten temat,: nie; zaleca się stosowania produktu u suk w ciąży i w okresie laktacji. 4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nieznane 4.9 Dawkowanie i droga(-i) podawania Podanie na skórę. Jedna obroża do założenia na szyję zwierzęcia. U psów o masie ciała powyżej 8 kg należy zastosować jedną obrożę o długości 70 cm. U małych psów o masie ciała do 8 kg należy zastosować jedną obrożę dla psów o masie ciała 8 kg o długości 38 cm. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Należy wyjąć obrożę z torebki ochronnej bezpośrednio przed zastosowaniem. Należy rozwinąć obrożę i upewnić się, że na jej wewnętrznej stronie: nie; ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń. Należy założyć obrożę na szyję zwierzęcia i dostosować jej długość: nie; zaciskając zbyt mocno (wskazówka: powinno być mżliwe wsunięcie dwóch palców pomiędzy obrożę a szyję zwierzęcia). Należy przeciągnąć wolną końcówkę obroży przez szlufkę i odciąć niepotrzebny odcinek na długości 2 cm. Zwierzę powinno nosić obrożę nieprzerwanie w celu zapewnienia 8-miesięcznego okresu ochrony. Obrożę należy zdjąć po upływie okresu leczenia. Należy okresowo sprawdzać i dostosowywać zamocowanie obroży, jeżeli będzie to konieczne, w szczególności w okresie szybkiego rozwoju szczeniąt. 4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne Charakter produktu sprawia, że prawdopodobieństwo przedawkowania jest niewielkie i: nie; oczekuje się wystąpienia objawów przedawkowania. Zbadano przedawkowanie produktu w wyniku założenia 5 obroży u dorosłych psów na okres 8 miesięcy oraz u 7-tygodniowych szczeniąt na okres 6 miesięcy i: nie; stwierdzono żadnych działań niepożądanych z wyjątkiem niewielkiej utraty sierści i łagodnych reakcji skórnych. W przypadku zjedzenia obroży przez zwierzę (choć wystąpienie takiego zdarzenia jest mało prawdopodobne), mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe o łagodnym stopniu nasilenia (np. luźne stolce).

Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża dla psów > 8 kg produkt z długą datą ważności - do roku 2023 Obroża Foresto to produkt służący do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku Rhipicephalus sanguineus, a takżeIxodes ricinus oraz pcheł Ctenocephalides canis u psów. To wyjątkowo skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie: pewna i pełna ochrona na cały sezon. Działa efektywne na larwy, nimfy i dorosłe osobniki kleszczy. Obroża jest wodoodporna.Bezzapachowa obroża, w odcieniu szarym przeznaczona dla psów, których masa ciała przekracza 8 kg. Długość: 70 cm wskazania lecznicze dla poszczególnych gatunków: Psy:W celu leczenia i zapobiegania inwazji pcheł (Ctenocephalides felis, C. Canis) poprzez okres 7 - 8 miesięcy. W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia...

Linki dla BAYER Foresto - Obroża przeciw pchłom i kleszczom dla dużych psów (dł. 70cm):

Cena na Ceneo
Cena na Nokaut
Opinie na Opineo
Ostatnio komentowane:

news W 50. rocznicę zamieszek w Stonewall ruszy konferencja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim.
smaku Ja nigdy nie rozumiem akurat tych wszystkich ruchów i petycji, manifestacji, odezw, wniosków, zamieszek, wojen, etc. - nie wiadomo, o co chodzi i po co to komu? Ja całe życie w swoim... opinia dodana 2019-08-04 20:44:25
muzyka Zawsze mocno żyłam i teraz mam co wspominać
Hitoshi W piątek byłam na koncercie Closterkeller. Anja jest niesamowitą kobietą, jest charyzmatyczna, silna i pewna siebie, dała przepiękny występ. Uwielbiam ją.... opinia dodana 2012-11-05 20:27:47
literatura Goblin Market - Rossetti Christina
A mnie się to tłumaczenie podoba. Jestem anglistką, literaturoznawczynią, i mogę zapewnić, że fragmenty...

Dołącz do naszej społeczności!

nowe i najaktywniejsze profile:

© KOBIETY KOBIETOM 2001-2019