Pozostała galanteria Polaroid

OPINIE O POZOSTAłA GALANTERIA POLAROID+ dodaj opiniê  


Czy warto kupiæ? Jaka jest Twoja opinia, polecasz?

DODAWANIE OPINI O: POZOSTAłA GALANTERIA POLAROID
  
Twoja opinia bêdzie opublikowana od razu, nie ma możliwo¶ci edycji i usuwania opinii

W jakiej cenie chcesz kupiæ?

Ustaw sortowanie:

Ostatnio komentowane:

info UFA
smaku Chyba muszê zacz±æ zwiedzaæ na jesieni te wszystkie kluby, bo zawsze sobie planujê gdzie¶ pój¶æ, posiedzieæ, wypiæ kawê, piwo, zapaliæ, ale nigdy nie można siê zdecydowaæ i zapomina... opinia dodana 2020-10-18 00:30:44
muzyka Zawsze mocno żyłam i teraz mam co wspominaæ
Hitoshi W pi±tek byłam na koncercie Closterkeller. Anja jest niesamowit± kobiet±, jest charyzmatyczna, silna i pewna siebie, dała przepiêkny wystêp. Uwielbiam j±.... opinia dodana 2012-11-05 20:27:47
literatura Bo to jest w miło¶ci najstraszniejsze - Mueller Nicole
Czytana na chwilê po rozstaniu boli... \r\nPiêkna, sensualna powie¶æ- zapiski miło¶ci,która minêła.

Doł±cz do naszej społeczno¶ci!

nowe i najaktywniejsze profile:

© KOBIETY KOBIETOM 2001-2020