Ranking komputerki październik 2019

Ranking najlepsze komputerki, aktualizowany codziennie na podstawie popularności produktu w porównywarce cen nokaut.pl. Wygenerowany: 2019-10-17

Ustaw sortowanie:

Top 10 producenta:

1. VTECH Kidizoom Smart Watch niebieski (60344 VTECH)
VTECH Kidizoom Smart Watch niebieski (60344 VTECH)
najniższa cena! w sklepie:227,07 zł
No­wy pro­dukt z se­rii Ki­di­zo­om!Wie­lo­funk­cyj­ny Ki­di­zo­om Smart Watch to ga­dżet elek­tro­nicz­ny... pokaż opis »
No­wy pro­dukt z se­rii Ki­di­zo­om!Wie­lo­funk­cyj­ny Ki­di­zo­om Smart Watch to ga­dżet elek­tro­nicz­ny na rę­kę, któ­ry po­zwa­la dzie­ciom wejść w świat za­awan­so­wa­nej tech­no­lo­gii w za­baw­ny, in­te­rak­tyw­ny, bez­piecz­ny i edu­ka­cyj­ny spo­sób. Po­sia­da wbu­do­wa­ny wyświetlacz do­ty­ko­wy o prze­kąt­nej 1,4", apa­rat fo­to­gra­ficz­ny dyk­ta­fon oraz 3 su­per gry. Pro­dukt do­stęp­ny jest w dwóch wer­sjach ko­lo­ry­stycz­nych: nie­bie­skiej i fio­le­to­wej.Zdję­cia i fil­my- Pierw­szy apa­rat w for­mie ze­gar­ka o roz­dziel­czo­ści 0.3 me­ga­pik­se­li.- Zrób zdję­cie al­bo krót­ki fil­mik i do­daj gra­ficz­ne efek­ty spe­cjal­ne.- Moż­li­wość podłą­cze­nia do kom­pu­te­ra umoż­li­wia dzie­ciom zgry­wa­nie, ła­do­wa­nie fotografii i fil­mów i kre­atyw­ną za­ba­wę.Ze­ga­rek- Do wy­bo­ru jest 50 wzo­rów tarcz: za­rów­no ana­lo­go­wych i cy­fro­wych.- Ła­twa zmia­na mię­dzy ze­ga­rem ana­lo­go­wym i cy­fro­wym uła­twia dzie­ciom na­ukę ze­ga­ra.- Funk­cje: sto­per, cza­so­mierz i alarm.Dyk­ta­fon i gry- Wbu­do­wa­ny w urzą­dze­nie dyk­ta­fon po­sia­da funk­cje zmia­ny gło­su- 3 gry: De­tek­tyw, Za­krę­co­ne puz­zle i Tań­czą­cy Pa­lecFunkcje specjalne- Ze­gar cy­fro­wy i ana­lo­go­wy - po­nad 50 tarcz do wy­bo­ru- Apa­rat i ka­me­ra cy­fro­wa i edy­tor zdjęć- Dyk­ta­fon z opcją zmia­ny gło­su - 5 róż­nych efek­tów- Do­ty­ko­wy wyświetlacz- Sto­per i mi­nut­nik z we­so­ły­mi ani­ma­cja­mi- 3 su­per gry: De­tek­tyw, Za­krę­co­ne Puz­zle, Tań­czą­cy Pa­lec- Bu­dzik z 10 róż­ny­mi dzwon­ka­mi i moż­li­wo­ścią na­gra­nia wła­sne­go gło­su- Wbu­do­wa­na ba­te­ria li­to­wo­-po­li­me­ro­wa, któ­rą moż­na ła­do­wać- 128 Mb wbu­do­wa­nej pa­mię­ci, po­zwa­la­ją­cej na prze­cho­wa­nie oko­ło 900 fotografii lub 15 mi­nut na­grań vi­deo w 1 sklepie
2. Komputery bez tajemnic - Alex Frith, Rosie Dickins
Komputery bez tajemnic - Alex Frith, Rosie Dickins
najniższa cena! w sklepie:22,64 zł
Inspirujaca ksiazka dla wszystkich interesujących swiata. Co tak naprawde dzieje sie za ekranem, pod... pokaż opis »
Inspirujaca ksiazka dla wszystkich interesujących swiata. Co tak naprawde dzieje sie za ekranem, pod klawiatura i wewnatrz elektronicznego mózgu komputera?Otwierajac ponad 70 okienek w tej zabawnie ilustrowanej ksiazce, dzieci beda dokonywac niezwyklych odkryc. w 1 sklepie
3. Komputery. Mój pierwszy tablet - Tracy Gardner, Elbrie de Kock
Komputery. Mój pierwszy tablet - Tracy Gardner, Elbrie de Kock
najniższa cena! w sklepie:9,38 zł
4. Tablet edukacyjny Dżungla - DARMOWA DOSTAWA OD 199 ZŁ!!!
Tablet edukacyjny Dżungla - DARMOWA DOSTAWA OD 199 ZŁ!!!
najniższa cena! w sklepie:39,05 zł
cena w sklepie:50,98 zł
Tablet edukacyjny Dżungla Ekran tabletu ma wiele funkcyjnych punktów. Dziecko naciska je i słucha melodyjek... pokaż opis »
Tablet edukacyjny Dżungla Ekran tabletu ma wiele funkcyjnych punktów. Dziecko naciska je i słucha melodyjek oraz odgłosów. Dobrze się bawi i jednocześnie rozwija percepcję słuchową.Cechy zabawki: Mówi po polsku Uczy liczyć do 5 Zwierzątka z dżungli uczą nazywać: cyferki, obrazki, kolory, odgłosy zwierząt Quiz Działa na dotyk Tablet edukacyjny Dżungla Ekran tabletu ma wiele funkcyjnych punktów. Dziecko naciska je i słucha melodyjek oraz odgłosów. Dobrze się bawi i jednocześnie rozwija percepcję słuchową.Cechy zabawki: Mówi po polsku Uczy liczyć do 5 Zwierzątka z dżungli uczą nazywać: cyferki, obrazki, kolory, odgłosy zwierząt Quiz Działa na dotyk Edukacyjny tablet ekran tabletu ma sporo funkcyjnych punktów. Dziecko naciska je i słucha melodyjek i odgłosów.prawidłowo się bawi i jednocześnie rozwija percepcję słuchową. parametry zabawki: mówi po polsku,uczy liczyć do 5,zwierzątka z dżungli uczą nazywać: cyferki, obrazki, barwy, odgłosy zwierząt,quiz,działa na dotyk.Wymagane baterie: 2 x AA (dołączono do zestawu). w 2 sklepach
5. Komputery. Komputer i ja - Tracy Gardner, Elbrie de Kock
Komputery. Komputer i ja - Tracy Gardner, Elbrie de Kock
najniższa cena! w sklepie:9,38 zł
6. Mój Pierwszy Tablet
Mój Pierwszy Tablet
najniższa cena! w sklepie:52,57 zł
Mój pierwszy tablet Baby Clementoni to fantastyczna zabawka edukacyjna dla dziecka, która będzie dostarczała... pokaż opis »
Mój pierwszy tablet Baby Clementoni to fantastyczna zabawka edukacyjna dla dziecka, która będzie dostarczała mu rozrywki przez długi czas. Pomorze w nauce pierwszych liter, pierwszych liczb, kształtów, a także odcieni. Zabawka ma 3 przyciski: klawisz abc, klawisz ze zwierzętami i klawisz z nutą. Po ich naciśnięciu aktywują się ikony świetlne, dziecko usłyszy: literki, cyferki, nazwy zwierząt i sporo innych dźwięków m. In. Odgłosy zegara, aparatu fotograficznego lub ruszającego auta. 9 ikon świetlnych w żywych kolorach świecą się pobudzając wyobraźnię dziecka, a także pozytywnie wpływają na rozwój zmysłów. w 1 sklepie
7. Fisher Price Laptop malucha
Fisher Price Laptop malucha
najniższa cena! w sklepie:100,29 zł
Fisher Price Laptop malucha to doskonała edukacyjna zabawka dla najmłodszych. Interaktywny... pokaż opis »
Fisher Price Laptop malucha to doskonała edukacyjna zabawka dla najmłodszych. Interaktywny laptop wprowadzi dziecko w świat kolorów, kształtów literek oraz cyferek. Przyciski na ekranie oraz klawiatura komputerka uruchamia dźwięki i edukacyjne funkcje. Urządzenie posiada trzy formy zabawy: odkrywanie, zachęcanie oraz naśladowanie. Każdy poziom dostosowany jest do wieku i umiejętności maluszków.Już półroczne bobasy mogą odkrywać funkcje laptopa. Dźwięki zachęcają do naciskania klawiszy. Maluszki podczas zabawy doskonalą precyzję paluszków i rozwijają zmysł dotyku, wzroku i słuchu. Wesołe dźwięki i melodyjki zachęcają do rozwiązywania prostych zadań. Roczne maluszki będą zachwycone podczas zabawy i nauki cyferek, literek, kolorów i kształtów. Starszaki poznają mnóstwo wyrazów i będą wykonywać proste polecenia. Na małym ekranie pojawiają się wypowiadane kształty i formy. Zabawie towarzyszą radosne melodyjki.Zalety: Zabawka z dźwiękiem posiada około 30 piosenek i wypowiedzi; Poziomy nauki pozwalają ustawić odpowiedni wariant do umiejętności bobasa; Klawisze maja idealny rozmiar do małych paluszków; Wesołe dźwięki motywują do naciskania przycisków i wykonywania poleceń; Interaktywny laptop pobudza wyobraźnię oraz ciekawość dziecka; Maluszki trenują zręczność paluszków i precyzje ruchów; Dźwięki oraz światełka pobudzają zmysły dziecka.W zestawie: Laptop edukacyjny z funkcja dźwięku.Cechy: Wiek dziecka: od 6 miesięcy; Wymaga baterii: 2 baterii typu AA. Fisher Price Laptop malucha to doskonała edukacyjna zabawka dla najmłodszych. Interaktywny laptop wprowadzi dziecko w świat kolorów, kształtów literek oraz cyferek. Przyciski na ekranie oraz klawiatura komputerka uruchamia dźwięki i edukacyjne funkcje. Urządzenie posiada trzy formy zabawy: odkrywanie, zachęcanie oraz naśladowanie. Każdy poziom dostosowany jest do wieku i umiejętności maluszków.Już... w 1 sklepie
8. Laptop Klikaj i ucz się
Laptop Klikaj i ucz się
najniższa cena! w sklepie:75,3 zł
laptop malucha Klikaj i ucz się Ten wesoły interaktywny laptop to gwarancja radosnej zabawy! Twój drobny... pokaż opis »
laptop malucha Klikaj i ucz się Ten wesoły interaktywny laptop to gwarancja radosnej zabawy! Twój drobny komputerowy geniusz naciska, przerzuca i przesuwa różne części, słuchając interesujących piosenek, dźwięków i wypowiedzi na temat liczb, liczenia, kształtów i barw! Włącz laptop, zaloguj się i rozpocznij radosną naukę! Zabawa, która rozwija. Wiedza: Radosne piosenki i wypowiedzi uczą dziecko liczb, alfabetu, kształtów, kolorów i nie tylko. Zręczność: Maluch naciska, przerzuca i przesuwa różnorodne elementy, rozwijając przy tym swoją zręczność i koordynację ręka-oko. Kreatywność i wyobraźnia: Realistyczny wygląd zabawki nakłania malucha do odgrywania ról i zabawy z wyobraźnią w trakcie pracy w domu! Zawartość edukacyjna w języku polskim. w 1 sklepie
9. Edukacyjny laptop piesek BAM BAM
Edukacyjny laptop piesek BAM BAM
najniższa cena! w sklepie:44,35 zł
Muzyczny laptop Piesek - zabawka edukacyjna asygnowana dla dziecka od 18 m-ca. Trzy klawisze z cyferkami... pokaż opis »
Muzyczny laptop Piesek - zabawka edukacyjna asygnowana dla dziecka od 18 m-ca. Trzy klawisze z cyferkami uczą rozpoznawania cyfr. Pozostałe migoczące przyciski w postaci zwierzątek wydają odgłosy tychże, a także wygrywają melodyjki. Obracający pierścień latarki w rytm muzyki, na dodatek migocze zmieniającymi się kolorami na tarczy. Zabawka aktywizuje zdolności percepcji, manualne i rozpoznawania i odróżniania różnych dźwięków i odcieni. Uczy kształtów, odcieni, liczb. w 1 sklepie
10. Komputery. Algorytmy i kodowanie - Tracy Gardner, Elbrie de Kock
Komputery. Algorytmy i kodowanie - Tracy Gardner, Elbrie de Kock
najniższa cena! w sklepie:9,38 zł

Ostatnio komentowane:

news USA: Odmówiła lesbijkom upieczenia tortu weselnego. Sąd przyznał jej rację
smaku ... ale akurat dla lesbijek, to bym torty piekła, piękne, pyszne i pachnące, ciepłe, genialne, kolorowe, same pyszności i miodzio, oczywiste... same rozkosze tortowe, oczywiste... ślina,... opinia dodana 2019-10-15 22:32:45
muzyka Zawsze mocno żyłam i teraz mam co wspominać
Hitoshi W piątek byłam na koncercie Closterkeller. Anja jest niesamowitą kobietą, jest charyzmatyczna, silna i pewna siebie, dała przepiękny występ. Uwielbiam ją.... opinia dodana 2012-11-05 20:27:47
literatura Lesbos Najlepsze opowiadania erotyczne - Warnock Kathleen
Za ile można by odkupić? Bo chyba po 30 zł. jest na rynku, to za drogo trochę, a bardzo spodobała mi...

Dołącz do naszej społeczności!

nowe i najaktywniejsze profile:

© KOBIETY KOBIETOM 2001-2019