Ranking komputerki czerwiec 2020

Ranking najlepsze komputerki, aktualizowany codziennie na podstawie popularności produktu w porównywarce cen nokaut.pl. Wygenerowany: 2020-06-04

Ustaw sortowanie:

Top 10 producenta:

1. VTECH Kidizoom Smart Watch niebieski (60344 VTECH)
VTECH Kidizoom Smart Watch niebieski (60344 VTECH)
najniższa cena! w sklepie:212,9 zł
No­wy pro­dukt z se­rii Ki­di­zo­om!Wie­lo­funk­cyj­ny Ki­di­zo­om Smart Watch to ga­dżet elek­tro­nicz­ny... pokaż opis »
No­wy pro­dukt z se­rii Ki­di­zo­om!Wie­lo­funk­cyj­ny Ki­di­zo­om Smart Watch to ga­dżet elek­tro­nicz­ny na rę­kę, któ­ry po­zwa­la dzie­ciom wejść w świat za­awan­so­wa­nej tech­no­lo­gii w za­baw­ny, in­te­rak­tyw­ny, bez­piecz­ny i edu­ka­cyj­ny spo­sób. Po­sia­da wbu­do­wa­ny wyświetlacz do­ty­ko­wy o prze­kąt­nej 1,4", apa­rat fo­to­gra­ficz­ny dyk­ta­fon oraz 3 su­per gry. Pro­dukt do­stęp­ny jest w dwóch wer­sjach ko­lo­ry­stycz­nych: nie­bie­skiej i fio­le­to­wej.Zdję­cia i fil­my- Pierw­szy apa­rat w for­mie ze­gar­ka o roz­dziel­czo­ści 0.3 me­ga­pik­se­li.- Zrób zdję­cie al­bo krót­ki fil­mik i do­daj gra­ficz­ne efek­ty spe­cjal­ne.- Moż­li­wość podłą­cze­nia do kom­pu­te­ra umoż­li­wia dzie­ciom zgry­wa­nie, ła­do­wa­nie fotografii i fil­mów i kre­atyw­ną za­ba­wę.Ze­ga­rek- Do wy­bo­ru jest 50 wzo­rów tarcz: za­rów­no ana­lo­go­wych i cy­fro­wych.- Ła­twa zmia­na mię­dzy ze­ga­rem ana­lo­go­wym i cy­fro­wym uła­twia dzie­ciom na­ukę ze­ga­ra.- Funk­cje: sto­per, cza­so­mierz i alarm.Dyk­ta­fon i gry- Wbu­do­wa­ny w urzą­dze­nie dyk­ta­fon po­sia­da funk­cje zmia­ny gło­su- 3 gry: De­tek­tyw, Za­krę­co­ne puz­zle i Tań­czą­cy Pa­lecFunkcje specjalne- Ze­gar cy­fro­wy i ana­lo­go­wy - po­nad 50 tarcz do wy­bo­ru- Apa­rat i ka­me­ra cy­fro­wa i edy­tor zdjęć- Dyk­ta­fon z opcją zmia­ny gło­su - 5 róż­nych efek­tów- Do­ty­ko­wy wyświetlacz- Sto­per i mi­nut­nik z we­so­ły­mi ani­ma­cja­mi- 3 su­per gry: De­tek­tyw, Za­krę­co­ne Puz­zle, Tań­czą­cy Pa­lec- Bu­dzik z 10 róż­ny­mi dzwon­ka­mi i moż­li­wo­ścią na­gra­nia wła­sne­go gło­su- Wbu­do­wa­na ba­te­ria li­to­wo­-po­li­me­ro­wa, któ­rą moż­na ła­do­wać- 128 Mb wbu­do­wa­nej pa­mię­ci, po­zwa­la­ją­cej na prze­cho­wa­nie oko­ło 900 fotografii lub 15 mi­nut na­grań vi­deo w 1 sklepie
2. Mój tablet. Mądrala
Mój tablet. Mądrala
Na Nokaut.pl
Mój tablet. Mądrala
w 0 sklepie
w cenie 5.21
kup najtaniej »
3. Mój Pierwszy Tablet
Mój Pierwszy Tablet
najniższa cena! w sklepie:51,33 zł
Sympatyczny towarzysz zabaw edukacyjnych Waszego dziecka, który będzie dostarczał rozrywki przez długie... pokaż opis »
Sympatyczny towarzysz zabaw edukacyjnych Waszego dziecka, który będzie dostarczał rozrywki przez długie godziny, ucząc przy tym pierwszych liter, pierwszych liczb, kształtów, kolorów i wielu innych słów. Z piosenkami, efektami dźwiękowymi i magiczną grą świateł! Klawisz abc, klawisz ze zwierzątkami i klawisz z nutą aktywują ikony świetlne i uczą pierwszych liczb, a także liter, kształtów i barw, nazw zwierząt i wielu innych rzeczy. Ikony w żywych kolorach z zabawnymi obrazkami pobudzają wyobraźnię dziecka, a gra kolorowych światełek pomaga rozwijać jego postrzeganie wzrokowe. Mój pierwszy tablet mnóstwo realistycznych efektów dźwiękowych, tak jak prawdziwy. Dodatkowo dużo wesołych piosenek nakłania do nauki przez zabawę. Główne właściwości produktu: producent ClementoniDla dzieci od 12 miesiąca życiaMój pierwszy tabletUczy liter, liczb, kształtów oraz nazw zwierząt9 świetlnych ikon i 3 klawisze edukacyjnedużo piosenek i sympatycznych rymowanekniemało efektów dźwiękowych jak w prawdziwym tableciewymiary opakowania: 31 x 5 x 27 cmWysoka jakość wykonania Zabawki linii Baby Clementoni pomagają rodzicom w komunikowaniu się z dzieckiem i wzajemnym oddziałowywaniu na siebie od pierwszych dni jego życia. Wzornictwo i nowoczesne barwy, nietoksyczne i wytrzymałe materiały, wypukłości na powierzchni i przeróżne funkcje sprzyjają rozwojowi produktywności wzrokowych, dotykowych i słuchowych, pobudzają aktywność ruchową i powodują pierwsze skojarzenia logiczne. w 1 sklepie
4. Tablet z naklejkami Geniusz
Tablet z naklejkami Geniusz
Na Nokaut.pl
Tablet z naklejkami Geniusz
w 0 sklepie
w cenie 5.21
kup najtaniej »
5. Interaktywny laptop 5O31KR Oferta ważna tylko do 2023-04-03
Interaktywny laptop 5O31KR Oferta ważna tylko do 2023-04-03
najniższa cena! w sklepie:84,99 zł
Posiada interaktywną klawiaturę, mówi po polsku, świeci oraz wygrywa zabawne melodie, aby uczyć i bawić.... pokaż opis »
Posiada interaktywną klawiaturę, mówi po polsku, świeci oraz wygrywa zabawne melodie, aby uczyć i bawić. Interaktywny laptop, który poprzez zabawę pomoże każdemu Maluszkowi w nauce cyfr, liter oraz kształtów. Gdy dziecko naciśnie przyciski o różnych kształtach i kolorach, zobaczy odpowiadający im obrazek na ekranie. Każdy klawisz mini-pianinka uruchamia jedną z ośmiu wesołych melodii. Poruszając kółkiem w małej myszce rozpoczniesz zabawę w odgadywanie kolorów, liter i cyfr. Przesuwając strzałkę usłyszysz odgłosy wydawane przez pięć różnych pojazdów. Zabawka przeznaczona dla dzieci od 18 miesiąca. Posiada interaktywną klawiaturę, mówi po polsku, świeci oraz wygrywa zabawne melodie, aby uczyć i bawić. Interaktywny laptop, który poprzez zabawę pomoże każdemu Maluszkowi w nauce cyfr, liter oraz kształtów. Gdy dziecko naciśnie przyciski o różnych kształtach i kolorach, zobaczy odpowiadający im obrazek na ekranie. Każdy klawisz mini-pianinka uruchamia jedną z ośmiu wesołych melodii. Poruszając kółkiem w małej myszce rozpoczniesz zabawę w odgadywanie kolorów, liter i cyfr. Przesuwając strzałkę usłyszysz odgłosy wydawane przez pięć różnych pojazdów. Zabawka przeznaczona dla dzieci od 18 miesiąca. posiada interaktywną klawiaturę, mówi po polsku, świeci i wygrywa zabawne melodie, aby uczyć i bawić. Interaktywny notebook, który przez zabawę pomoże każdemu Maluszkowi w nauce cyfr, liter, a także kształtów. Gdy dziecko naciśnie przyciski o rozmaitych kształtach i kolorach, zobaczy odpowiadający im obrazek na ekranie. Każdy klawisz mini-pianinka uruchamia jedną z ośmiu wesołych melodii. Poruszając kółkiem w drobnej myszce zapoczątkujesz zabawę w odgadywanie kolorów, liter i cyfr. Przesuwając strzałkę usłyszysz odgłosy wydawane poprzez pięć zróżnicowanych pojazdów. Zabawka przeznaczona dla dzieci od 18 miesiąca. w 1 sklepie
6. Fascynująca technika. Komputery i programowanie - Anna Claybourne
Fascynująca technika. Komputery i programowanie - Anna Claybourne
najniższa cena! w sklepie:12,04 zł
Komputery towarzyszą dzieciom już od najmłodszych lat.Ta książka w prosty sposób wyjaśni młodym czytelnikom,... pokaż opis »
Komputery towarzyszą dzieciom już od najmłodszych lat.Ta książka w prosty sposób wyjaśni młodym czytelnikom, jak one działają i skąd wiedzą, co mają robić, i zapozna ich z historią tych nieprzystępnych maszyn.Komputerowe ciekawostki, zadania, zagadki i labirynty przybliżą im podstawy informatyki i pozwolą postawić pierwszy krok w dziedzinie programowania.ponadto znajdą w niej ponad 300 naklejek do stworzenia własnych postaci komputerowych oraz wirtualnego świata. w 1 sklepie
7. LAPTOP DWUJEZYCZNY SMILY PLAY
LAPTOP DWUJEZYCZNY SMILY PLAY
najniższa cena! w sklepie:106,81 zł
Laptop DwujęzycznyTo edukacyjna zabawka, która mówi po polsku i po angielsku. Laptop jest interaktywną... pokaż opis »
Laptop DwujęzycznyTo edukacyjna zabawka, która mówi po polsku i po angielsku. Laptop jest interaktywną zabawką wspomagającą rozwój intelektualny malucha. Rekomendowana dla dzieci w wieku pomiędzy 3 a 6 rokiem życia. Laptop jest wyposażony w ekran LCD (8 cm x 4cm) na którym wyświetlane są ciekawe animacje po naciśnięciu przycisków na klawiaturze. Wygląda zupełnie jak prawdziwy. Do wyboru 6 zabaw w dwóch językach. Posiada wyłącznik, regulator nateżenia dźwięku oraz przełącznik zmiany jezyka. Uczy: literek, głosek, cyferek, liczenia, kształtów, posiada przyciski z dźwiękami gamy, gra melodie. Rozwija: słownictwo, logiczne myślenie, umiejętności pamięciowe, uwagę i koncentrację, umiejętności analizowania. Wymaga trzech baterii typu AAA 1,5V. Laptop DwujęzycznyTo edukacyjna zabawka, która mówi po polsku i po angielsku. Laptop jest interaktywną zabawką wspomagającą rozwój intelektualny malucha. Rekomendowana dla dzieci w wieku pomiędzy 3 a 6 rokiem życia. Laptop jest wyposażony w ekran LCD (8 cm x 4cm) na którym wyświetlane są ciekawe animacje po naciśnięciu przycisków na klawiaturze. Wygląda zupełnie jak prawdziwy. Do wyboru 6 zabaw w dwóch językach. Posiada wyłącznik, regulator nateżenia dźwięku oraz przełącznik zmiany jezyka. Uczy: literek, głosek, cyferek, liczenia, kształtów, posiada przyciski z dźwiękami gamy, gra melodie. Rozwija: słownictwo, logiczne myślenie, umiejętności pamięciowe, uwagę i koncentrację, umiejętności analizowania. Wymaga trzech baterii typu AAA 1,5V. To edukacyjna zabawka, ktra mwi po polsku i po angielsku. Notebook jest interaktywną zabawką wspomagającą rozwj intelektualny malucha. Rekomendowana dla dzieci w wieku między 3 a 6 rokiem życia. Komputerek: -Uczy literek i cyferek. -Prosi o uzupełnienie napisw. -Literuje i pisze wyrazy. -Uczy kształtw. -Uczy liczenia. -Ma pianinko, na ktrym można kreować własne melodie. Notebook jest wyekwipowany w ekran... w 1 sklepie
8. Tablet ABC magnetico
Tablet ABC magnetico
najniższa cena! w sklepie:86,76 zł
Tablet ABC jest niezwykłym narzędziem do szybkiego wprowadzenia figur i rysunków i nauki pisania. Dzieci... pokaż opis »
Tablet ABC jest niezwykłym narzędziem do szybkiego wprowadzenia figur i rysunków i nauki pisania. Dzieci mogą dowiedzieć się, jak proste elementy mogą być umieszczone w pionie, w poziomie, a choćby na ukos. Zaokrąglone elementy mogą być ułożone w różnych kierunkach albo połączone, tworząc okrąg. Wiek: 3+ w 1 sklepie
9. Komputery. Komputer i ja - Tracy Gardner, Elbrie de Kock
Komputery. Komputer i ja - Tracy Gardner, Elbrie de Kock
najniższa cena! w sklepie:10,16 zł
Chcesz wprowadzić dziecko w świat komputerów, lecz nie wiesz, od czego zacząć?Ta innowacyjna kolekcja... pokaż opis »
Chcesz wprowadzić dziecko w świat komputerów, lecz nie wiesz, od czego zacząć?Ta innowacyjna kolekcja przybliża świat komputerów i takie zagadnienia, jak: budowa tabletu, typy sprzętu komputerowego, internet czy pisanie programów. Dzięki prostym wyjaśnieniom i ciekawym ćwiczeniom wspomagającym naukę wraz z dzieckiem poznacie progresywne technologie i wirtualny świat. Strony książek są zmazywalne do zadań można więc podchodzić wielokrotnie. w 1 sklepie
10. Komputery. Mój pierwszy tablet - Tracy Gardner, Elbrie de Kock
Komputery. Mój pierwszy tablet - Tracy Gardner, Elbrie de Kock
najniższa cena! w sklepie:10,16 zł
Chcesz wprowadzić dziecko w świat komputerów, ale nie wiesz, od czego zacząć?Ta postępowa kolekcja przybliża... pokaż opis »
Chcesz wprowadzić dziecko w świat komputerów, ale nie wiesz, od czego zacząć?Ta postępowa kolekcja przybliża świat komputerów i takie zagadnienia, jak: budowa tabletu, typy sprzętu komputerowego, internet czy pisanie programów. Dzięki prostym wyjaśnieniom i ciekawym ćwiczeniom wspomagającym naukę wraz z dzieckiem poznacie nowoczesne technologie i wirtualny świat. Strony książek są zmazywalne do zadań można więc podchodzić wielokrotnie. w 1 sklepie
12

Ostatnio komentowane:

tv Car Astor (fka SEE) - Potions
Lucky_Thirteen Świetne <3 opinia dodana 2020-05-31 07:17:55
muzyka Zawsze mocno żyłam i teraz mam co wspominać
Hitoshi W piątek byłam na koncercie Closterkeller. Anja jest niesamowitą kobietą, jest charyzmatyczna, silna i pewna siebie, dała przepiękny występ. Uwielbiam ją.... opinia dodana 2012-11-05 20:27:47
literatura Lesbos - Lis Renata
\"Lesbos\" Renaty Lis to dla mnie brakująca podstawa, kanon myśli lesbijskiej w kulturze polskiej....
© KOBIETY KOBIETOM 2001-2020