Sytuacja prawna par homoseksualnych w Europie

Parlament Europejski w 1994 roku zalecił państwom członkowskim „eliminację przeszkód w legalizacji stałych związków homoseksualnych”. Państw należących do UE nie obowiązuje żadna „dyrektywa ramowa”, w związku z czym państwa regulują te kwestie w różny – odpowiadający warunkom społecznym sposób.
Małżeństwa osób tej samej płci są możliwe w trzech europejskich państwach: Holandii, Belgii i Hiszpanii.

Holandia to państwo które jako pierwsze w 2001 roku przyznało homoseksualnym parom takie same prawa i obowiązki, jakie mają małżeństwa. Ustawa pozwala nie tylko na zawieranie związków ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi, lecz także na adopcję dzieci, ale tylko holenderskich, żeby nie stwarzać problemów prawnych z innymi krajami.
W przypadku terytoriów zależnych - Antyle Holenderskie nie udzielają małżeństw homoseksualnych, ale uznają te zawarte w Holandii. Podobna sytuacja jest na Arubie. Tamtejszy sąd uznał, że terytorium ma obowiązek uznawać związki homoseksualne zarejestrowane w macierzystym kraju - Holandii.

Belgia jest drugim, po Holandii, państwem europejskim, które w 2003 roku zezwoliło na małżeństwa osób tej samej płci. Jednym z warunków jest to, żeby przynajmniej jedna/jeden z małżonków mieszkał w Belgii od co najmniej 3 miesięcy. Pary homoseksualne mają takie same prawa i obowiązki co pary heteroseksualne, oprócz prawa do adopcji dzieci. Dwa lata później we Flandrii zezwolono osobom homoseksualnym na adopcję dzieci.

W Hiszpanii od 4 lipca 2005 roku geje i lesbijki mogą zawierać związki małżeńskie na takich samych zasadach co pary heteroseksualne. Po raz pierwszy prawo uznało całkowitą równość między parami homoseksualnymi i heteroseksualnymi. Do tej pory w Europie tylko prawodawstwo Holandii i Belgii zezwalało na małżeństwa między osobami tej samej płci, ale - w odróżnieniu od Hiszpanii - małżeństw homoseksualnych dotyczyła osobna regulacja prawna. Tymczasem hiszpański parlament dokonał zmian w kodeksie cywilnym, którego artykuł 44. stanowił, że mężczyzna i kobieta mają prawo do zawierania związku małżeńskiego. Teraz małżeństwo musi spełnić te same warunki oraz będzie miało te same skutki, jeśli zawrą je osoby o płci przeciwnej lub tej samej. Reszta zmian polega na dostosowaniu języka: tam, gdzie dotąd mówiło się "ojciec" i "matka", teraz jest "rodzic" i "małżonek". To oznacza, że instytucja małżeństwa otwarta jest dla par jednej płci w pełnej równości praw i obowiązków.
Prawo dotyczące homoseksualistów to kluczowy z kilku pomysłów socjalistycznego rządu, które z tradycyjnie katolickiej Hiszpanii czynią najbardziej liberalny pod względem obyczajowym kraj na świecie.

Ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich zostały przyjęte w kilkunastu europejskich krajach.
Dania
Jako pierwsze państwo na świecie przyjęła w 1986 roku "Ustawę o wspólnym gospodarstwie domowym". Na jej podstawie pary wspólnie zamieszkujące przez okres dłuższy niż 2 lata nabywały pewne prawa przysługujące dotąd tylko małżeństwom. Trzy lata później, 26 maja 1989 roku, parlament duński przyjął "Ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich".
Od 1999 roku umożliwiono partnerowi żyjącemu w zarejestrowanym związku partnerskim przysposobienie dziecka drugiego partnera, chyba że pochodzi ono z innego państwa.
W 1996 roku Grenlandia, będąca autonomiczną częścią Danii, przyjęła duńskie rozwiązania.

Norwegia
1 kwietnia 1993 roku parlament norweski przyjął "Ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich". Została ona oparta na analogicznej ustawie duńskiej. Weszła w życie 1 sierpnia 1993.
Ciekawostką jest, że kiedy Ministerstwo Dzieci i Rodziny przedkładało projekt ustawy norweskiemu parlamentowi, do najważniejszych przyczyn wprowadzenia przepisów umożliwiających homoseksualistom rejestrowanie swych związków zaliczono obok tak oczywistych powodów jak: potrzebę regulacji praw i obowiazków partnerów tej samej płci, potrzebę zmian w nastawieniu społeczeństwa czy potrzebę stabilizacji związków homoseksualnych, także potrzebę wzmocnienia wzorca rodziny i małżeństwa (!).

W Szwecji ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich przyjęto w 1994 roku.
W 2002 roku Szwecja, jako pierwszy kraj na świecie, przyznała parom homoseksualnym nieograniczone prawo do adopcji, co oznacza, że pary homoseksualne mogą adoptować nie tylko dzieci swoich partnerów, ale także dzieci obce i z zagranicy.

Islandia
Parlament islandzki decyzję o wprowadzeniu rozwiązań prawnych umożliwiających homoseksualistom zawieranie związków partnerskich podjął 4 czerwca 1996 roku. Przedstawiony przez ówczesnego ministra sprawiedliwości projekt ustawy poparły wszystkie partie mające swych przedstawicieli w parlamencie. Podczas głosowania tylko jedna osoba była przeciwna przyjęciu ustawy o związkach partnerskich.
Kilka lat później pary homoseksualne otrzymaly prawo do adopcji dzieci partnera.

Francja
Od 1999 roku w prawodawstwie francuskim istnieje tzw. pakt solidarności cywilnej PACS, który daje zarejestrowanym parom homoseksualnym żyjącym razem co najmniej 3 lata takie same prawa podatkowe i socjalne co parom heteroseksualnym. Pakt nie daje prawa do adopcji dzieci, ale w 2004 roku sąd uznał prawo do adopcji dzieci partnera. Prawo to obowiązuje także w Gujanie Francuskiej.
Socjaliści i Zieloni zapowiedzieli, że jeśli wygrają wybory we Francji, to zalegalizują małżeństwa homoseksualne. Projekt odpowiedniej ustawy pojawił się w połowie 2004 roku.

Finlandia
Od 2001 roku pary homoseksualne mają możliwość rejestrowania swojego związku. Nabywają w ten sposób takie same prawa i obowiązki jak małżeństwa heteroseksualne, mogą adoptować dzieci swojego partnera, lecz nie mogą przyjmować tego samego nazwiska.

Niemcy
Od 2001 roku obowiązuje ustawa umożliwiająca homoseksualistom rejestrowanie ich związków pod wspólnym nazwiskiem. Po rejestracji partnerzy nabywają takie same prawa alimentacyjne i spadkowe jak strony małżeństwa heteroseksualnego. Nie mogą korzystać z takich samych ulg podatkowych jak małżeństwa. Mogą adoptować dzieci ich partnerów z poprzednich związków.W połowie 2004 roku niemieccy socjaliści SPD i Zieloni zaproponowali projekt ustawy otwierający pełne prawo do zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci. Projekt ten przewiduje również pełne prawo do adopcji dzieci.

Luksemburg
Od 2004 roku dwie osoby tej samej lub przeciwnej płci mogą zawrzeć związek partnerski. Nabywają w ten sposób takie same prawa podatkowe i socjalne, jakie przysługują małżeństwom.

Szwajcaria
W 2005 roku podczas referendum Szwajcarzy poparli ustawę o rejestrowanym partnerstwie. Umożliwia ona gejom i lesbijkom urzędową rejestrację ich związków ze wzajemnymi prawami i obowiązkami. Partnerski związek będzie mógł być rozwiązany wyłącznie sądownie. Pary homoseksualne nie mogą jednak adoptować dzieci ani poddawać sie zabiegom sztucznego zapłodnienia. Nie mogą także przyjmować wspólnego nazwiska.

Wielka Brytania
W grudniu 2005 roku wchodzi w życie ustawa legalizująca związki osób tej samej płci. Zarejestrowane pary homoseksualne nabędą w ten sposób te same prawa i obowiązki, które przysługują małżonkom. Para taka nie musi mieszkać razem.
W listopadzie 2002 roku brytyjska Izba Lordów zgodziła się na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Prawo to nie obowiązuje na żadnych terytoriach zależnych.

Słowenia
W czerwcu 2005 roku słoweński parlament uchwalił ustawę o związkach partnerskich. W ustawie zapisano prawo do dziedziczenia oraz te same, co w odniesieniu do małżonków, prawa w przypadku hospitalizacji jednego z partnerów.
Ugrupowania walczące o prawa gejów i lesbijek krytykowały projekt ustawy, uznając, że nie zapewnia ona dostatecznych praw homoseksualistom. Domagano się zwłaszcza prawa do adopcji dzieci i dostępu do sztucznego zapłodnienia, ale rząd zdecydowanie to odrzucił.

Czechy
W 2006 roku czeski parlament przyjął ustawę o legalizacji związków osób tej samej płci. Czechy stały się w ten sposób pierwszym krajem postkomunistycznym, który zalegalizował związki homoseksualne. Ustawa została przyjęta minimalną wymaganą większością głosów - poparło ją 101 spośród 177 biorących udział w głosowaniu posłów Izby Poselskiej (niższej izby parlamentu).
Nowe prawo upraszcza życie parom homoseksualnym w czynnościach urzędowych, sądowych i postępowaniu karnym. Ponadto daje możliwość przyznania pełnomocnictwa drugiej osobie w codziennych sprawach, a także pozwala na wychowywanie - ale nie adopcję - dzieci.
Czescy deputowani odrzucili w ostatnich latach 4 projekty ustaw o partnerskich związkach homoseksualnych, w lutym 2005 roku zabrakło zaledwie jednego głosu do uchwalenia ustawy.


Kohabitacja (konkubinat) jest uregulowana prawne w następujących krajach:

Andora
Od 2005 roku pary homoseksualne mogą oficjalnie zarejestrować swoj zwiazek jako konkubinat, zyskując w ten sposób część praw przysługujących małżeństwom.

Austria
Austriackie prawo uznaje konkubinaty homoseksualne od 2003 roku. Pary tej samej płci otrzymały takie same prawa, jakie miały do tej pory tylko nieformalne konkubinaty heteroseksualne.
W grudniu 2004 roku socjalistyczna partia SPÖ opowiedziała się za natychmiastowym wprowadzeniem regulacji związków partnerskich, włączając w to adopcję dzieci partnerów. Partia ta również zdecydowanie popiera pełne prawo do zawierania małżeństw przez pary jednopłciowe. Podobnie w tej sprawie wypowiadają się austriaccy Zieloni.

Chorwacja
Chorwackie prawo uznaje konkubinaty od 2003 roku. Pary zarówno jednopłciowe, jak i przeciwnej płci (po trzech latach życia ze sobą w konkubinacie) mają część praw z tych, które mają małżeństwa. Nie mają prawa do adopcji dzieci.


Portugalia
Portugalskie prawo uznaje konkubinaty od 2001 roku. Pary tej samej płci mieszkające razem przynajmniej 2 lata mają podobne prawa (m.in. podatkowe), jakie przysługują heteroseksualnym parom żyjącym w konkubinacie. Pary te jednak nie mają prawa adopcji dzieci.
Środowiska homoseksualne, zachęcone ostatnimi sukcesami legislacyjnymi w sąsiedniej Hiszpanii, zaczęły domagać się legalizacji małżeństw homoseksualnych w swoim kraju. Premier Portugalii José Sócrates oświadczył, że w tej sprawie powinno zadecydować portugalskie społeczeństwo. Oznacza to, że prawdopodobnie w przyszłości może odbyć się w tym kraju referendum na ten temat.

Węgry
Rząd węgierski pracuje nad ustawą o związkach partnerskich. Projekt ustawy zakłada niemal całkowite zrównanie praw par homoseksualnych z małżeństwami. Wyklucza jednak adopcję dzieci. Uchwalenie i wejście w życie ustawy oczekiwane jest dopiero w 2007 roku.
Póki co, od 1996 roku para homoseksualna żyjąca razem w stałym związku nabywa część praw przysługująch małżeństwom. Węgry sa pierwszym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej, które posiada tego typu ustawodawstwo.

Interesująca sytuacja jest we Włoszech. Kilka włoskich regionów (m.in. Toskania) uznało formalne konkubinaty między osobami zarówno tej samej, jak i przeciwnej płci. Prawo to daje tylko część praw z tych, które mają małżeństwa. Inne regiony rozważają wprowadzenie takiej regulacji prawnej.
Pod koniec 2004 roku zaproponowano legalizację związków partnerskich dla par zarówno tej samej, jak i przeciwnej płci. Projekt ten jest podobny do francuskiej ustawy "PACS" i ogranicza się do najważniejszych praw. Ustawa przeszła pomyślnie pierwsze czytanie we włoskim parlamencie. Obecnie oczekuje na drugie czytanie.

Prawo pozostałych europejskich państw nie uznaje żadnej prawnej formy związków homoseksualnych, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na kilka z nich.
O możliwości uznania związków homoseksualnych mówi sie w Irlandii . Projekt ustawy o związkach partnerskich trafił już do parlamentu.

Słowacki parlament dwukrotnie odrzucił projekt związków partnerskich w 1997 i w 2000 roku. Jednak kolejny projekt czeka już na rozpatrzenie.

Coraz głośniej o potrzebie zalegalizowania związków homoseksualnych mówi się w Grecji oraz na Litwie.

W Bułgarii Sąd Najwyższy przyznał partnerowi homoseksualnemu prawo do dziedziczenia połowy majątku po śmierci jego partnera.

W 2004 roku prezydent Rumunii Traian Basescu opowiedział się za legalizacją związków homoseksualnych.
Juta
Data publikacji w portalu: 2005-09-21
Podoba Ci się artykuł? Możesz go skomentować, ocenić lub umieścić link na swoich stronach:
Aktualna ocena: ocena: 0 /głosów: 0
Zaloguj się, aby zagłosować!
OPINIE I KOMENTARZE+ dodaj opinię  

sprint2005-09-21 14:25
Ufff super...trzeba iśc z duchem przemian...oby i Nasz nowy rząd spojrzał na to trochę łaskawszym okiem...albo My musimy powalczyc o to jeszzce trochę.:-)Bezsensu nie dojśc ze nie ma pracy,ze wszytskim jest trudno, olewaja człowieka cały czas to jeszzce żebym sie miała prosić by łaskawie rząd mojego kraju pozwolił mi życ po swojemu, szczęśliwie, istna paranaja, jakim prawem czyjas decyzja ma byc wiążaca dla moich osobistych spraw i decydowac o tym jak potoczy sie moje życie partnerskie.

KKK2005-09-30 01:06
Na czele z Giertychem i Kaczorem to na pewno! Na pewno wylądujemy na stosie moje drogie.

AMSTER2005-10-20 17:15
Jestesmy w "Unii" nie zapominajmy o tym.Pomimo tego ze rzad to juz mamy do (...) musza sie jednak liczyc z prawami "europejskimi".Jedyna szansa zeby Kaczor nie wygral-to grupowe oblezenie urn-i nie glosownaie na niego!!! Wszystko tak naprawde zalezy juz od Nas.

malaania59  malaania59@o2.pl2006-09-26 19:34
Jesteśmy przedmieściem Uni puki kaczor żądzi nie mamy szans. może ktoś wie w kturym kraju nie wymagają stałego pobytu przynajmniej jednej ze stron

lol32008-05-01 22:28
To ja zostaje w Londynie:D

Miii  piccolo151@wp.pl2008-05-21 12:32
Czy ktoras wie moje drogie czy w niemczech te zwiazki partnerskie dopuszczaja do otrzymania pozwolenia na prace? bo moja partnerka stara sie o obywatelstwo, a ja jakby mam 'dolaczyc' z tym ze nie wiemy czy sam slub wystarczy zebym ja otrzymala pozwolenie na prace... jesli wiecie, to piszcie, Dzieki i pozdrawiam!!!!!!!!

misslazydaisy2009-01-13 11:56
a czy jest w ogóle taka możliwość, byśmy my z Polski nie mieszkąjąc w tych krajach, mogły tam tylko pojechac i sie pobrac?


Dopisywanie opini, tylko dla zarejestrowanych użytkowniczek portalu

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

© KOBIETY KOBIETOM 2001-2022